xs
xsm
sm
md
lg

การสารสนเทศเชิงควอนตัม

เผยแพร่:   โดย: สุทัศน์ ยกส้าน

เมื่อถึงคริสต์ศตวรรษที่ 21 กลศาสตร์ควอนตัมยังได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในการสร้างเทคโนโลยีใหม่อีกรูปแบบหนึ่ง คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) จึงทำให้เกิดวิทยาการสาขาใหม่ คือ สารสนเทศเชิงควอนตัม (quantum information) ซึ่งกำลังจะมีบทบาทมากในการเปลี่ยนโฉมของโลกในอนาคตอันใกล้นี้ รายละเอียด...
กำลังโหลดความคิดเห็น