xs
xsm
sm
md
lg

วว. - กองทัพเรือ ร่วมมือทดสอบอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการลาดตระเวนทางทะเล ระยะที่ 2

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ดร.ดวงพร อุนพานิช ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ดร.สุเทพ จอยเอกา นักวิชาการ MPAD ร่วมให้การต้อนรับ น.อ.ภาณุพงศ์ ขุมสิน ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ พร้อมนายทหารโครงการ กองทัพเรือ และคณะนักวิจัย ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือในการทดสอบอากาศยานไร้คนขับในโครงการอากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเล ระยะที่ 2 (MARCUS B) ซึ่งกองทัพเรือจะทำการจัดสร้างขึ้นกองทัพเรือได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาต้นแบบ MARCUS B แต่ยังมีความต้องการที่เพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานให้มากขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจราชการชายแดนทางทะเล จึงได้มีโครงการอากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเล ระยะที่ 2 (MARCUS B) ส่งเสริมการผลิตอากาศยานไร้คนขับเพื่อภารกิจการลาดตระเวนทางทะเล และการลดการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจทางด้านชายทะเลอ่าวไทยซึ่งติดกับประเทศกัมพูชาเป็นที่แรก โดยโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการทดสอบวัสดุ ชิ้นส่วนและโครงสร้าง ซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานในการสร้างอากาศยานไร้คนขับ และเป็นประโยชน์ในการสร้างอากาศยานไร้คนขับรุ่นต่อๆ ไป


อนึ่ง วว. ดำเนิน โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและซ่อมอากาศยาน ภายใต้การดำเนินงานของ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย MPAD ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบของภาครัฐ ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 และ AS9100D มีศักยภาพในการเป็นหน่วยวิเคราะห์และทดสอบอากาศยานและอากาศยานไร้คนขับ โดยเฉพาะการทดสอบทางกล ทั้งแบบสถิตและพลวัต เพื่อตอบสนองความต้องการการผลิตชิ้นส่วนและพัฒนาความร่วมมือในการทดสอบอากาศยานไร้คนขับของกองทัพเรือ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ตามนโยบายของกองทัพเรือ และสร้างความเชื่อมั่นต่อผลงานการวิจัยให้กับผู้ประกอบการไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น