xs
xsm
sm
md
lg

“ศุภมาส” ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ก่อนประชุม ครม.นอกสถานที่ เตรียมใช้งานวิจัยและนวัตกรรมต่อยอดพัฒนาศักยภาพระเบียงเศรษฐกิจภาคอีสาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ศุภมาส” ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี ) ก่อนประชุม ครม.นอกสถานที่ เตรียมใช้งานวิจัยและนวัตกรรมต่อยอดพัฒนาศักยภาพระเบียงเศรษฐกิจภาคอีสาน รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการลดความเหลื่อมล้ำ ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การยกเว้นค่าสมัคร TCAS รอบแอดมิชชั่น


เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ตรวจราชการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2566 ณ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ว่า ตนจะประชุมมอบนโยบายการทำงานด้าน อววน.พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี ) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งด้านภูมิประเทศที่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคอีสาน ที่สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอื้ออำนวย และกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในพื้นที่ ตลอดจนมีทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี และศาสนา ดังจะเห็นจากเป็นแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง จ.อุดรธานี แหล่งวัฒนธรรมและประเพณี เช่น เทศกาลผีตาโขน เทศกาลบั้งไฟพญานาค จ.หนองคาย งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก งานแสดงไม้ดอกเมืองหนาว จ. เลย เป็นต้น ซึ่งพร้อมที่พัฒนาศักยภาพให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือน เพื่อเป็นการนำรายได้เข้าสู่จังหวัด กระทรวง อว.พร้อมให้การสนับสนุน ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัด อว.มาบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดและพัฒนาศักยภาพขงพื้นที่ให้โดดเด่นกว่าเดิม

“นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทยได้เน้นย้ำผลักดันให้กระทรวง อว. เป็น กระทรวงเศรษฐกิจ ดังนั้นการมีส่วนร่วมกับพื้นที่และชุมชนจึงสำคัญเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมกับยกระดับทั้งภาคการท่องเที่ยว ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ประชาชน” รมว.กระทรวง อว.กล่าวและว่า

นอกจากนี้ ตนจะไปติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการของกระทรวง อว.เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ เช่นUDRU NEXTs และหลักสูตรการพัฒนาทักษะ upskill – reskill บัณฑิตพันธุ์ใหม่รวมทั้งเรื่องเร่งด่วนคือ เรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำ ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งในระยะสั้นที่ต้องดำเนินการโดยทันที คือการยกเว้นค่าสมัคร TCAS รอบแอดมิชชั่นโดยเราจะเริ่มตั้งแต่ “TCAS 67” ในเดือน พ.ค.2567 โดยนักเรียนแต่ละคนจะสามารถสมัครเลือกคณะ 1-10 อันดับได้ฟรี เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้สูงสุดคนละ 900 บาท ซึ่งในเรื่องนี้ขอให้ให้สำนักงานปลัดกระทรวง อว.เร่งหารือแนวทางในการลดภาระค่าใช้จ่าย TCAS กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสำนักงบประมาณ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น