xs
xsm
sm
md
lg

เทคฟันด์ เจ๋ง ให้ทุนสนับสนุนผลิตภัณฑ์พรี-ไอออนิคส์ นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบใหม่สำเร็จ “ครั้งแรกในประเทศไทย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เทคฟันด์ เจ๋ง ให้ทุนสนับสนุนผลิตภัณฑ์พรี-ไอออนิคส์ นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบใหม่สำเร็จ “ครั้งแรกในประเทศไทย” สามารถปรับสูตร N-P-K ในระดับโมเลกุลได้อย่างแม่นยำตามความต้องการของพืชอย่างที่ปุ๋ยอินทรีย์ไม่เคยมีมาก่อน ชี้คือ BCG Model

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ เทคฟันด์ ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามโครงการพรี-ไอออนิคส์ (Pre-ionics) : ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไฮโดรอินทรีย์แม่นยำ” บริษัททิวา อินโนเวท จำกัด ที่เทคฟันด์ ให้ทุนสนับสนุน

รศ.ดร.พาสิทธิ์ กล่าวว่า โครงการพรี-ไอออนิคส์ (Pre-ionics) : ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไฮโดรอินทรีย์แม่นยำ” ที่เทคฟันด์ ให้การทุนสนับสนุนเป็นความสำเร็จครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ดูแลในการสร้างนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบใหม่ ทำให้ปุ๋ยอินทรีย์สามารถปรับสูตร N-P-K ในระดับโมเลกุลได้อย่างแม่นยำตามความต้องการของพืช อย่างที่ปุ๋ยอินทรีย์ไม่เคยมีมาก่อน โดยแนวคิดการสร้างนวัตกรรมนี้อยู่บนพื้นฐานของ BCG Model ในส่วนของ Circular Economy เลือกใช้วัตถุดิบจากของเหลือทิ้งทางการเกษตร และอุตสาหกรรมประมง เช่น เหง้ามันสำประหลัง มะนาวตกเกรด กระดูกปลาทูน่า กากถั่วเหลือง เป็นต้น นำมาผลิตด้วยเทคโนโลยีการสกัด และคัดแยกเฉพาะโมเลกุลไอออนของธาตุอาหารพืช โดยไม่ต้องรอการย่อยสลายจากจุลินทรีย์อีกต่อไป ด้วยนวัตกรรมการผลิตแบบใหม่นี้ทำให้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เร็วกว่าการหมักแบบเดิมมากถึง 10 เท่า อีกทั้ง น้ำปุ๋ยที่ได้ยังไร้กลิ่นเหม็น ซึ่ง พรี-ไอออนิคส์ บางสูตรกลับมีกลิ่มหอมอีกด้วย จึงทำให้พรี-ไอออนิคส์ ใช้งานได้ง่าย เหมาะสมต่อการปลูกพืชอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ได้ สามารถนำไปใช้ได้ทั้งระบบไฮโดรโปนิกส์ และการปลูกพืชโดยใช้ดิน หรือวัสดุเพาะปลูกทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใกล้เคียงกับการใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไป

ด้านนายทิวา จามะรี กรรมการผู้จัดการบริษัทบริษัท ทิวา อินโนเวท กล่าวว่า เดิมบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยี Plant factory ส่งขายในตลาดโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) แต่ต้องพบกับปัญหาการปฏิเสธการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ของกลุ่มลูกค้า Organic food เพียงเพราะความกังวลใจถึงความไม่ปลอดภัยจากการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกผัก ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นกับผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในประเทศไทยทั้งหมด

“ บริษัทฯ และ รศ.ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในการคิดค้นนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์รูปแบบใหม่ จึงพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ ที่จะเข้ามาทดแทนปุ๋ยเคมีในระบบไฮโดรโปนิกส์ เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้กับฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์เป็นฟาร์มผักอินทรีย์ และเกิดโอกาสในการขยายตลาดไปยังกลุ่มตลาด Organic food ได้ รวมถึงการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ที่มีเป้าหมายในการยกระดับประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการผลิตผักให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ต่าง ๆ ด้วย จนประสบความสำเร็จในการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ที่มีความแม่นยำในการปรับปริมาณธาตุอาหาร N-P-K ในระดับไอออนได้ อย่างที่ปุ๋ยอินทรีย์ไม่เคยมีมาก่อน และสามารถนำมาปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ทั้งในระดับครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมได้ไม่แพ้กับการใช้ปุ๋ยเคมีแบบดั้งเดิม จึงทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ “พรี-ไอออนิคส์” ซึ่งเป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จของเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์ ที่เกษตรกรอินทรีย์ไทยควรมี" นายทิวา กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น