xs
xsm
sm
md
lg

วว. โชว์งานบริการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านอาหารครบวงจร งาน Fi Asia 2022

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำผลงานนวัตกรรมด้านอาหาร ในงาน ฟู้ด อินกรีเดียนส์ เอเชีย ประเทศไทย 2022 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทย สู่การต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ในพิธีเปิดงาน ฟู้ด อินกรีเดียนส์ เอเชีย ประเทศไทย 2022 หรือ Fi Asia 2022 เวทีแสดงสินค้าอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มและการประชุมนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การประขุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทั้งนี้ วว. เป็นหนึ่งในหน่วยงานสนับสนุนการจัดงานร่วมกับ อินฟอร์ม่า มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 @ บูธที่ E 80 Hall 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


ในการนี้ วว. ได้นำผลงานนวัตกรรมด้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากธรรมชาติ ได้แก่
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมโพรไบโอติก
นวัตกรรมผลผลิตทางการเกษตร ( เช่น ข้าวผสมซีรีเนียม
การเพิ่มปริมาณสังกะสีในกระบวนการปลูกข้าวโพดหวานและพริก)
รวมทั้งบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ( เช่น กล่องล็อกกลิ่นทุเรียน 100%
บรรจุภัณฑ์จำหน่ายมะม่วงออนไลน์)
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ซึ่งมีความโดดเด่น คือ วว.
มีระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายระดับขยายกลางแจ้งต้นแบบ ตั้งแต่ขนาด 100-40,000
ลิตร เป็นระบบการเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่องและครบวงจร ปริมาตรรวม 400,000
ลิตร ที่พร้อมให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม นำมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
พร้อมการเจรจาธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้จัดสัมมนาหัวข้อ "Food and Packaging
Safety : Thailand - Japan in Perspective" และการสัมมนา InnoFood
Academe 2022 : Novel Food : เปิดมุมมอง สร้างโอกาส
ด้วยอาหารนวัตกรรมใหม่ เพื่อเสริมแกร่งผู้ประกอบการ
นำไปสู่การต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
อันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โอกาสนี้ นายสายันต์ ตันพานิช
อดีตรองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรมชีวภาพ พร้อมผู้บริหาร บุคลากร
วว. ร่วมเป็นเกียรติด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น