xs
xsm
sm
md
lg

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เปิดศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อครบวงจรแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกระดับศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านข้อเข่าข้อสะโพก เปลี่ยนข้อเทียมด้วยเทคโนโลยีแขนหุ่นยนต์ ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมระงับปวด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพ และอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทุ่มงบลงทุนเปิด “ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อธรรมศาสตร์” แบบครบวงจรแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกเทียม ชู 3 จุดเด่นเพื่อส่งมอบประสบการณ์การรักษาที่ไร้รอยต่อ เพิ่มความแม่นยำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคโนโลยีแขนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดและนวัตกรรมระงับปวดทุกระยะของการผ่าตัด ภายใต้การดูแลโดยทีมอาจารย์แพทย์เฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ ในอัตราค่าบริการที่เข้าถึงได้ สามารถเพิ่มศักยภาพการผ่าตัดจากปัจจุบัน 1,000 ข้อเป็น 5,000 ข้อต่อปี เพื่อรองรับผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างประเทศในภูมิภาค โดยมุ่งพัฒนาศูนย์ให้เป็นศูนย์การผ่าตัดข้อชั้นนำของเอเชีย
รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า “ตั้งแต่การก่อตั้งโรงพยาบาลเมื่อปี 2530 จนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลได้พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีการรักษา จนได้รับความไว้วางใจทำให้มีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดด้านกระดูกและข้อ พร้อมทั้งเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัย โดยในแต่ละปีเราทำการผ่าตัดผู้ป่วยทั้งข้อเข่าและข้อสะโพกปีละพันกว่าราย ซึ่งจากแนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และประชาชนมีดัชนีมวลกายมากขึ้น ตลอดจนผู้ที่มีอาชีพที่ต้องใช้งานข้อเข่าข้อสะโพกมากขึ้น ทำให้มีผู้ป่วยข้อเสื่อมที่ต้องการการผ่าตัดเปลี่ยนข้อมากขึ้น
แนวคิดในการสร้างศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง “ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อธรรมศาสตร์” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะเป็นศูนย์การผ่าตัดเฉพาะทางที่เน้นเรื่องการผ่าตัดรักษาข้อเข่าและข้อสะโพกที่เป็นเลิศและล้ำสมัย โดยรวมจุดเด่น 3 ประการเข้าด้วยกัน คือ (1) เทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยทีโดยมีแขนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมาใช้เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อโดยรอบ และนวัตกรรมระงับปวด ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยมีประสบการณ์การรักษาที่ดียิ่งขึ้นและสามารถฟื้นตัวกลับบ้านได้อย่างรวดเร็วภายใน 2-3 วัน ช่วยลดความกังวลของผู้ป่วยในเรื่องความเจ็บปวดระหว่างการผ่าตัด (2) การดูแลจากทีมอาจารย์แพทย์สหสาขาและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ (3) ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาในอัตราค่าบริการที่เข้าถึงได้ เป็นศูนย์การผ่าตัดข้อเข่าข้อสะโพกเทียมครบวงจรแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน สามารถเพิ่มศักยภาพการผ่าตัดจาก 1,000 ข้อเป็น 5,000 ข้อต่อปี และมีแผนจะพัฒนาศูนย์ดังกล่าวให้เป็นศูนย์การผ่าตัดข้อเข่าข้อสะโพกชั้นนำ เพื่อรองรับผู้ป่วยในภูมิภาคเอเชียต่อไป
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อธรรมศาสตร์ เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เป็นไปตามปณิธาน ในการส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟู การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน เป็นการยกระดับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข้าข้อสะโพกเทียมเพื่อให้ผู้ป่วยมีประสบการณ์การรักษาที่ดียิ่งขึ้น ได้รับการผ่าตัดข้อเทียมที่มีคุณภาพสามารถใช้งานได้นาน และมีความสะดวกสบายในการรับบริการ”
รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพ และอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า “ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ ณ ชั้น 2 อาคารดุลโสภาคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) และมีทีมแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และบุคลากร ที่พร้อมให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่ก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด
เทคโนโลยีแขนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้แพทย์เฉพาะทางสามารถผ่าตัดให้มีความเที่ยงตรงแม่นยำมากขึ้น โดยใช้ภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเห็นภาพข้อเข่าเป็นสามมิติ ช่วยลดความผิดพลาดจากการผ่าตัด ในการวางตำแหน่งที่เหมาะสมและทำให้ลดความเจ็บปวดจากการผ่าตัด ทั้งนี้การผ่าตัดข้อของผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน เทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยแพทย์วางแผนการผ่าตัด เลือกขนาดข้อและจัดสมดุลเนื้อเยื่อ ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน เพื่อผลการผ่าตัดที่ดียิ่งขึ้น และผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น ลดระยะเวลาการนอนพักฟื้นในโรงพยาบาล จากการศึกษา พบว่าเทคโนโลยีแขนหุ่นยนต์สามารถช่วยให้การวางตำแหน่งข้อเทียมถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นประมาณ 50% เมื่อเทียบกับการผ่าตัดปกติ ช่วยให้ผู้ป่วยเจ็บน้อยลง และสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อธรรมศาสตร์” โทร 0 2926 9260, 0 2926 9360 วันเวลาราชการ”


กำลังโหลดความคิดเห็น