xs
xsm
sm
md
lg

“จักรยานปีนต้นมะพร้าว” อุปกรณ์การเกษตรจากแรงบันดาล ลดต้นทุน ปีนเก็บได้ปลอดภัย ไม้ง้อลิง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“มะพร้าว” เป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจของไทย ที่มีความต้องการผลผลิตทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ในบางฤดูการผลผลิตก็ไม่พอต่อความต้องการของท้องตลาด ซึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดการขาดตลาดของผลมะพร้าว เกิดขึ้นจากการเก็บผลผลิตที่ยากกว่าพืชนิดอื่นๆ เนื่องจากมะพร้าวมีลำต้นที่สูงและไม่มีกิ่ง การออกผลอยู่ที่ส่วนบนของลำต้น ผู้ที่ทำอาชีพปีนเก็บผลมะพร้าว จึงต้องใช้ความชำนาญอย่างมาก เพราะด้วยความสูงและความยากแล้วอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ และในปัจจุบันอาชีพดังกล่าว ก็ไม่ได้รับความนิยม แรงงานในการเก็บมะพร้าวจึงหายาก ทำให้ต้นทุนในการเก็บเกี่ยวมีราคาสูง


ด้วยการเก็บที่ยากกว่าพืชชนิดอื่นๆ จึงทำให้ นายณรงค์ หงส์วิชุลดา พ่อค้ารับซื้อ - ขายมะพร้าว ชาวจังหวัดสุรินทร์ ได้มีแรงทอดลองประดิษฐ์คิดค้น “จักรยานปีนต้นมะพร้าว” เพื่อตอบโจทย์จากแรงบันดาลของตัวเอง ที่คิดว่าจะทำอย่างไรให้คนที่ทำอาชีพปีนเก็บมะพร้าวนั้น ขึ้นต้นมะพร้าวได้สะดวกและปลอดภัย คนที่ไม่เคยขึ้นก็กล้าที่จะขึ้น เพื่อลดปัญหาด้านแรงงานในด้านนี้ที่กำลังลดน้อยลง


จักรยานปีนต้นมะพร้าว ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ ตัวที่นั่ง ตัวเหยียบ และเข็มขัดลวดสลิง สำหรับยึดเหนี่ยวกับต้นไม้ หลังจากได้ประดิษฐ์และทดลองใช้เอง ก็ได้เห็นว่าเป็นเครื่องมือทุ่นแรงที่สร้างความสะดวกในการปีนได้เป็นอย่างมาก และยังรักษาความปลอดภัยในการขึ้นที่สูงได้เป็นอย่างดี และนอกจากจะใช้ปีนต้นมะพร้าวแล้ว ก็ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับต้นไม้ชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น การนำไปปีนต้นหมาก, ต้นตาล หรือ นำไปปีนตัดแต่งกิ่งต้นไม้ชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย


นอกจากนี้ จักรยานปีนต้นมะพร้าวยังเป็นที่รู้จักมากขึ้น เนื่องจากมีการถ่ายคลิปวีดีโอแล้วนำไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ จนทำให้เกษตรกรสวนมะพร้าวหลายคนสนใจเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการตัดสินใจผลิตเพื่อจำหน่าย ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ ที่ทำกิจการสวนมะพร้าว ที่ไม่ต้องประสบปัญหาในการหาแรงงานในการเก็บเกี่ยว และยังเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากขึ้น เพียงพอต่อการจำหน่ายทั้งในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ 


จากแรงบันดาลจนสามารถต่อยอดให้เกิดเป็นประโยชน์ และช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานให้กับเกษตรกร สามารถนำมาใช้งานได้จริง จึงทำให้ “จักรยานปีนต้นมะพร้าว” เป็นหนึ่งใน 10 ผลงาน ที่ได้รับ "รางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน" จากทาง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA
กำลังโหลดความคิดเห็น