xs
xsm
sm
md
lg

ตั้ง “สถาบัน AI” 6 มหาวิทยาลัยจับมือเอกชนผลิตกำลังคน สร้างโอกาสไทยแข่งขันเวทีโลก เปิดหลักสูตรแซนบอกซ์ด้าน AI เดือน ส.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตั้ง “สถาบัน AI” 6 มหาวิทยาลัยจับมือเอกชนผลิตกำลังคน สร้างโอกาสไทยแข่งขันเวทีโลก เตรียมเปิดหลักสูตรแซนบอกซ์ด้าน AI เดือน ส.ค.นี้ ด้านเอกชน ชี้ AI มีความสำคัญเพราะเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็นประธานลงนามความร่วมมือจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ โดยมีผู้เเทนจาก 6 มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายประกอบด้วย ศ.นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เเละรศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ภายในงานนอกจากทั้ง 6 มหาวิทยาลัย จะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์เเล้ว ยังร่วมกันลงนามความร่วมมือร่วมกับภาคเอกชนอย่าง กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด จำกัด บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด เเละ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป อีกด้วย

ศ.ดร.ศุภชัย เปิดเผยว่า ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.ให้นโยบายว่าการผลิตกำลังคนด้าน AI มีความสำคัญและจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการผลิตกำลังคนผ่านหลักสูตรแซนบอกซ์(sandbox) ด้าน AI ของทั้ง 6 มหาวิทยาลัย เพื่อผลิตกำลังคนที่สำคัญของประเทศ โดยทั้ง 6 มหาวิทยาลัย จะพัฒนาหลักสูตร AI และใช้ร่วมกัน เพื่อผลิตคนด้าน AI ให้เร็ว ได้ปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพต่อการพัฒนาประเทศ โดยหลักสูตรจะไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา แต่เป็นการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกัน และจะร่วมมือกับภาคเอกชน ที่ได้ลงนามความร่วมมือกัน โดยตั้งเป้าที่จะเปิดหลักสูตรนี้ ภายในเดือน ส.ค.นี้

“ทั่วโลกได้นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้อย่างแพร่หลายทำให้เกิดการแข่งขันทางเทคโนโลยี ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแข่งขันในเวทีโลก ดังนั้น เพื่อลดช่องว่างในการแข่งขันระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่พัฒนาแล้ว การพัฒนางานวิจัยและกำลังคนรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จึงถือเป็นส่วนสำคัญในการวางเป็นรากฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศไทย สอดรับกับเป้าหมายสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2580” ศ.ดร.ศุภชัย กล่าว

ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร ผอ.หลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล กล่าวว่า สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (A.I. Engineering Institute; AIEI) จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยหลักสูตรนี้ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ได้รับการพิจารณาให้เป็นหลักสูตรนำร่องสำหรับการจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนเป็นหลัก(Competency-based Education) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการศึกษารูปเเบบเดิม เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้ A.I.มีความสำคัญและสร้างโอกาสให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจำนวนมาก ซึ่งหากสถาบันอุดมศึกษาไม่ปรับตัว ไม่มีการ Re-skill ,Up-skill พัฒนาบุคลากรร่วมกับภาคเอกชน อนาคตการทำธุรกิจในเมืองไทย ในอุตสาหกรรมใหญ่คงจะมีแต่โรงงาน แต่ไม่มีคนทำงาน คนกดปุ่มการทำงานต่างๆอาจจะอยู่ต่างประเทศ

นางศิรินุช ศรารัชต์ ผอ.ภาคธุรกิจการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย กล่าวว่า การจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลตอบโจทย์ประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น