xs
xsm
sm
md
lg

“สยามที่รัก” แพลตฟอร์มเพิ่มจุดเด่นการท่องเที่ยว ด้วยเทคโนโลยี AR ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในอำเภอเบตงกว่า 9 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และจีนที่ถือโอกาสมาเยี่ยมญาติพร้อมกับเดินทางท่องเที่ยว ปัจจุบันนักท่องเที่ยวเริ่มมองหาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่มากขึ้น เพื่อเปิดประสบการณ์ความท้าทาย ความสนุกสนาน และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ รวมถึงการซื้อสินค้าในพื้นที่เพื่อนำไปเป็นของฝาก


การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เช่น การนำเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Augmented Reality; AR) มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านรูปแบบภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ เพื่อเพิ่มจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่และสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและบริการได้หลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนำสินค้าและบริการของคนในชุมชนมานำเสนอเพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่ได้ลองเข้ามาเยี่ยมชม


บริษัท สเก็ตเชอร์ โบ จำกัด มองเห็นโอกาสต่อยอดการท่องเที่ยวในพื้นที่ จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเสมือนจริง “สยามที่รัก” ที่สามารถนำข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ใกล้เคียงมานำเสนอในรูปแบบใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อสร้างความแตกต่างในการท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยี AR ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวสามมิติ ซึ่งสามารถดูเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีการออกแบบเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ การเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และระบบเกมส์ที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการเก็บคะแนน เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดในร้านอาหารหรือแลกซื้อสินค้าท้องถิ่น ตลอดจนระบบยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว การบริการ และการซื้อขายสินค้าท้องถิ่นให้กับแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย


นอกจากจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขายสินค้าท้องถิ่นในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้มากกว่า 350,000 บาท จากการท่องเที่ยว และ 450,000 บาท จากการขายสินค้าชุมชนและของที่ระลึก ในตลอดระยะเวลาตั้งแต่ได้รับการสนับสนุนโครงการจนถึงปัจจุบัน ประมาณ 8 เดือน และยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี ตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินค้าท้องถิ่นในพื้นที่ได้ถึง 3 เท่า เกิดการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

สยามที่รัก : แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเสมือนจริง ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิด ด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคใต้ จัดทำโดย บริษัท สเก็ตเชอร์ โบ จำกัด โทร. 061 - 326 9619

ข้อมูลจาก : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA


กำลังโหลดความคิดเห็น