xs
xsm
sm
md
lg

อพวช.ชวนอบรม “พื้นฐานอนุกรมวิธานและการจำแนกชนิดมดในประเทศไทย"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ด้านการเรียนการสอนในสาขาชีววิทยา/สัตววิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรการอบรม 4 วัน พร้อมรับประกาศนียบัตร "อนุกรมวิธานและการจำแนกชนิดมดในประเทศไทย" (Taxonomy and Identification of Ants Thailand) ระหว่าง 8-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี 

โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2565 รับจำนวนจำกัด 30 คน สำหรับสมาชิก อพวช. รับส่วนลดทันที (ไม่รวมค่าที่พัก)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02 - 577 9999 
ต่อ 1492 (พิมพ์ผกา) 1491 (ทัศนา) และ 2123 (กิตติศักดิ์)


กำลังโหลดความคิดเห็น