xs
xsm
sm
md
lg

อว. ช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ Covid-19 ลดค่าบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (27 พ.ค.) น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า อว. มีประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด -19 โดยกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 รวมถึงการขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวงพิจารณาลดค่าเช่าพื้นที่แก่ผู้ประกอบการรายย่อย หรือลดค่าบริการต่างๆ ที่เรียกเก็บจากประชาชนตามความเหมาะสม รวมถึง กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

น.ส.ทิพวัลย์ กล่าวต่อว่า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ให้บริการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอย่างครบวงจร โดยมีบริการโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาของภาคเอกชน ได้แก่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) ห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบเทคโนโลยีด้านต่างๆ โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการ ประกอบด้วยการให้บริการพื้นที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและรับรองมาตรฐาน โรงงานต้นแบบ ห้องประชุม และพื้นที่พัฒนานวัตกรรมร่วมกัน เป็นต้น โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบการใช้บริการพื้นที่เพื่อธุรกิจและการวิจัยพัฒนาประมาณ 100 ราย และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบริการต่างๆ ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมากกว่า 200,000 คน

ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด – 19 ตามนโยบายของ รมว.อว. สำนักงานปลัดกระทรวง อว. จึงร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) และภาคใต้ (จ.สงขลา) โดยยกเว้นค่าบริการพื้นที่/ห้องประชุม และลดค่าบริการสาธารณูปโภคและค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบ/ห้องปฏิบัติการ/โรงงานต้นแบบ เหลือร้อยละ 50ให้กับผู้ประกอบการ เริ่มตั้งแต่วันนี้ –30 มิถุนายน 2564 และจะพิจารณาขยายมาตรการตามความเหมาะสมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 


ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถขอรับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
· อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)คุณอมรฤทธิ์ อินต๊ะโทร. 080-1265622
· อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) คุณจุฑาพร แก้วพลงาม โทร. 081-3800150
· อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) คุณอรุณกมล โยธานัก โทร. 081-9900092
กำลังโหลดความคิดเห็น...