xs
xsm
sm
md
lg

เปิดสถานีเรดาร์ตรวจจับพลาสมาบับเบิลที่รบกวนวิทยุสื่อสารและนำทาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เปิดใช้งานแล้ว สถานีเรดาร์เพื่อการตรวจจับพลาสมาบับเบิลที่รบกวนสัญญาณวิทยุสื่อสารและนำทาง ณ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วันที่ 17 ม.ค. 63 นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดสถานีเรดาร์เพื่อการตรวจจับพลาสมาบับเบิลที่รบกวนสัญญาณวิทยุสื่อสารและนำทาง ณ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมพิธีเปิดด้วย

สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ (NICT) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประเทศไทย ร่วมเปิดใช้งานสถานีเรดาร์ที่ตั้งอยู่ที่ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อตรวจจับพลาสมาบับเบิล ที่รบกวนการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ

ทั้งนี้ ที่ตั้งของ สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์นั้น อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กโลก ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีการคาดการณ์ทางทฤษฎีว่าพลาสมาบับเบิลจะก่อตัวขึ้น ทำให้พื้นที่นี้เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับการตรวจจับพลาสมาบับเบิลที่จะรบกวนการแพร่กระจายคลื่นวิทยุในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งทำให้การนำทางและการสื่อสารผ่านดาวเทียมแย่ลง

ด้วยเหตุนี้ การตรวจจับและพยากรณ์พลาสมาบับเบิลอย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าการตรวจจับพลาสมาบับเบิลอย่างสม่ำเสมอด้วยสถานีเรดาร์แห่งนี้ จะนำมาสู่ความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการใช้งานระบบนำทางด้วยดาวเทียมที่แม่นยำ ทั้งในด้านการเกษตร การก่อสร้าง และอื่นๆ อีกมากมาย
กำลังโหลดความคิดเห็น...