xs
xsm
sm
md
lg

สุวิทย์" ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อม "พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ในหลวง – ราชินี” เสด็จฯ ทรงเปิด “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” 15 ต.ค.62 ด้าน "สุวิทย์" ตรวจเยี่ยมและประชุมเตรียมความพร้อม

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินทางมาตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี โดย ดร.สุวิทย์ เปิดเผยว่า “ในวันอังคารที่ 15 ต.ค.นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เวลา 17.00 น.

ด้าน รศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.อพวช. กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยจุดประสงค์เพื่อ แสดงให้เห็นหลักการคิด วิธีการทรงงานและกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของอาเชียนและของโลก ภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่งโซนจัดแสดงเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ

1.บ้านของเรา(Our Home) นำเสนอการก่อกำเนิดจักรวาล ระบบสุริยะและโลก วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจนถึงกำเนิดมนุษย์ 2. ชีวิตของเราเรา (Our Life) นำเสนอสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของมนุษย์ให้เข้ากับระบบนิเวศ และ 3.พระราชาของเรา(Our King) นำเสนอหลักคิด วิธีการทรงงาน และกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของพระองค์ที่ทรงนำไปแก้ปัญหาหรือพระราชทานแก่พสกนิกรพื้นที่ต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ด้วยมีเนื้อที่กว่า 47,400 ตารางเมตร จะเปิดให้บริการในเดือน ธ.ค.2562


กำลังโหลดความคิดเห็น...