xs
xsm
sm
md
lg

“สุวิทย์” ร่วมยกระดับความร่วมมืออาเซียน - สหรัฐฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“สุวิทย์” ร่วมยกระดับความร่วมมืออาเซียน - สหรัฐฯ ขยายเครือข่ายประชาสังคมผู้นำรุ่นใหม่ในภูมิภาค

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดการประชุม YSEALI Summit ประจำปี 2562 Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Summit ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา พร้อมกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้นำรุ่นใหม่อายุตั้งแต่ 18 ถึง 35 ปี จำนวน 150 คน จากทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศติมอร์-เลสเต ที่เข้าร่วมการประชุม

การประชุมดังกล่าว เพื่อฝึกอบรมระดับสูงด้านการเป็นผู้นำให้กับผู้เข้าร่วมประชุมฯ และขยายความร่วมมือในระดับภูมิภาค รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างกันในภูมิภาค กับผู้เยี่ยมเยือนจากสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังมีการตัดริบบิ้นเปิดงานนิทรรศการ “Common Tides” ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลา 75 ปีที่ผ่านมา

ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า YSEALI เป็นโครงการที่โดดเด่นของสหรัฐฯ ที่พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและสร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน โดยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และภูมิภาคนี้เพื่อเน้นย้ำจุดเด่นของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน และความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ต่อเสาสังคมวัฒนธรรมภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สหรัฐฯ – อาเซียน

ผู้เข้าร่วมการประชุม จะได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ วางแผนการดำเนินงานเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนในประเทศอาเซียนต่างเผชิญอยู่ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จะมีโอกาสวางแผนธุรกิจ และรับมอบเงินทุนระยะเริ่มต้นจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ หากข้อเสนอโครงการผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินการจริงทั่วทั้งอาเซียน

ด้านนางมารี รอยซ์ ผช.รมต.กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม กล่าวว่า สหรัฐฯ ได้ให้ความสำคัญกับเยาวชน เพื่อการพัฒนาสู่อนาคต ปัจจุบันมีเครือข่ายผู้นำเยาวชน YSEALI จำนวน 140,000 คน ในภูมิภาค โดยการประชุมครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 โครงการหลัก ๆ ได้แก่ 1.โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการสำหรับเยาวชนอายุ 18 – 35 ปี 2. โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับเชิงวิชาชีพสำหรับผู้นำจากหลากหลายสาขาอาชีพสำหรับผู้นำอายุ 25 – 35 ปี และ 3. โครงการสนับสนุนเงินทุนสำหรับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ

"โครงการ YSEALI มุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาด้านเครือข่ายภาคประชาสังคม การศึกษา ผู้ประกอบการ และการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ โครงการ YSEALI ยังให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมที่ให้โอกาสการมีส่วนร่วมสำหรับคนทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงเยาวชนผู้พิการ เช่น เชิญวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ที่มีความบกพร่องทางสายตาและการได้ยินเข้าร่วมด้วย"


กำลังโหลดความคิดเห็น...