xs
xsm
sm
md
lg

อว.เตรียมจัดทุนการศึกษาลูกหลานผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อว. ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมอุบลฯ เตรียมจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับลูกหลานผู้ประสบอุทกภัย

นายจำลอง พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธาน พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายจำลองย้ำกระทรวง อว. พร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน เช่น การใช้ แอปพลิเคชันในการติดตามน้ำท่วม, ภาพถ่ายดาวเทียม, งบประมาณ, การจัดหาที่พักอาศัย, ทุนการศึกษาสำหรับลูกหลานผู้ประสบอุทกภัยและข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมเตรียมมาตรการป้องกันอุทกภัยในอนาคต เพื่อรองรับกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

นายจำลอง พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งปัญหาอุทกภัยในขณะนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี

ทั้งนี้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้ฝากนโยบายไว้ 3 ประการคือ
1.ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัยให้จัดหาแหล่งที่พักผิงและมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

2. เรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องข้าวสารอาหารแห้ง หากทางมหาวิทยาลัยสามารถจัดหาได้ ให้จัดหาไปก่อน ถ้าขาดเหลือหรือไม่พอสามารถแจ้งทางกระทรวง อว. ได้

3. นักศึกษาที่ครอบครัวประสบอุทกภัยซึ่งสามารถส่งผลต่อการเรียนได้ อยากให้ทางมหาวิทยาลัย สำรวจปัญหาและจำนวนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ โดยทางกระทรวง อว. จะหางบประมาณมาช่วยเหลือ เพื่อนำมาเป็นทุนการศึกษา ตามนโยบายที่ว่า การสร้างคนสู่ศตวรรษที่ 21

นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา กล่าวว่า เป้าหมายของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่ 1.ให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วนสำหรับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย 2.เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมธารน้ำใจจากพี่น้องประชาชนและผู้มีจิตเป็นกุศล ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และ 3.โครงการฟื้นฟู โดยให้เปิดมหาวิทยาลัยเป็นที่พักของผู้ประสบภัยน้ำท่วม และได้ขอความอนุเคราะห์ หน่วยงานราชการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม นอกจากนี้ยังมีการ พัฒนาแอพพลิเคชั่น ที่สามารถแจ้งข่าวสารเรื่องน้ำท่วม และมีการช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยจิตอาสา ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมหนักในจังหวัดอุบลราชธานี สร้างความเสียหายในวงกว้างให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆ

"ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งนอกจากจะให้ที่พักผิง ข้าวสารอาหารแห้ง จัดหน่วยจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยังได้นำเอานวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมานำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เช่น เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารและขอความช่วยเหลือในเขตพื้นที่ของตน เนื่องจากหลายชุมชนมีปริมาณน้ำสูง ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้, เครื่องกรองน้ำ กรองตะกอน ฝุ่นผงขนาดเล็ก แบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ดื่มน้ำที่มีคุณภาพและถูกสุขอนามัย,ครีมทาแก้น้ำกัดเท้า ซึ่งได้แจกจ่ายแก่ประชาชนมากกว่า 20,000 ตลับ"

ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่ประสงค์ที่ช่วยเหลือสังคม โดยได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยในระยะแรกๆ เช่น การร่วมมือจากน้องๆ นักศึกษาจิตอาสาในการผลิต EM ball Bio-UBRU กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ, การส่งมอบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง,การแจกจ่ายสเปรย์ตระไคร้หอมกันยุงและขี้ผึ้งแก้น้ำกัดเท้า

"หวังเป็นอย่างยิ่งว่าราชภัฏอุบลราชธานีจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมได้ และหลังน้ำลดทางมหาวิทยาลัยจะจัดหาทางเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมต่อไป"
กำลังโหลดความคิดเห็น...