xs
xsm
sm
md
lg

คงรสชาติแท้ 4 สมุนไพรอบแห้ง ยกระดับมาตรฐานครัวไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วช. ยกระดับผลงานวิจัย คงรสชาติแท้ 4 สมุนไพรอบแห้ง ยกระดับมาตรฐานครัวไทบ นำธุรกิจอาหารไทยสู่มาตรฐานโลก พร้อมถ่ายทอดเอกชนสู่การจำหน่ายเชิงพาณิชย์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จับมือบริษัท เค เอส อินเตอร์เทรด (2018) จำกัด ผลักดันผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า
เป็นที่น่ายินดี ที่โครงการวิจัยที่ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้การสนับสนุน จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายการร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์

โครงการ “วิจัยพัฒนามาตรฐานการผลิตเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ และผลิตภัณฑ์คงรสชาติแท้จากความหลากหลายทางชีวภาพของพืชผักและสมุนไพรเพื่อรักษาคุณค่าเชิงรสชาติไทยแก่ธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก” ภายใต้แผนงานวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก ปีงบประมาณ 2560 ที่ วช. ได้ให้การสนับสนุน ซึ่งมี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา แห่งมูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็นหัวหน้าโครงการ สามารถขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ ในกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะภาคเอกชนที่จะนำเทคโนโลยีไปผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันท่วงที ผลจากงานวิจัยส่วนหนึ่ง คือกระบวนการผลิต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อบแห้งของพืชสมุนไพรจากต้นตอแหล่งกำเนิดสำหรับอาหารไทย 4 ชนิด ประกอบด้วย พริกไทยสด พริกขี้หนู หอมแดง และกระเทียม ที่ใช้เทคนิคแช่เยือกแข็ง (Freez Dry) และอบแห้งด้วยลมร้อน (Tray Dry) ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการส่งออกวัตถุดิบในสภาพสด สามารถทดแทนการใช้วัตถุดิบที่คงรสชาติอาหารไทยแบบดั้งเดิม ทั้งรสชาติและกลิ่น ผลิตจากแหล่งกำเนิดที่มีมาตรฐานปลอดภัย ตรวจสอบได้ รวมถึงมีความสะดวกในการใช้งาน และปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อน

ดังนั้นเพื่อให้เกิดขยายผลผลิตจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งของพืชสมุนไพรสำหรับอาหารไทย 4 ชนิด ภายใต้แผนงานวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก กับนายสุพัชระ ปานรศทิพ กรรมการผู้จัดการบริษัท เค เอส อินเตอร์เทรด (2018) จำกัด เพื่อนำไปผลิตและจำหน่ายให้กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...