xs
xsm
sm
md
lg

มาใช้กันเถอะ AI FOR THAI เอไอสัญชาติไทย ตัวช่วยหนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการ เนคเทค กล่าวเปิดงาน “ประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค 2562”
เนคเทค เปิดตัว AI FOR THAI แพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทย เพิ่มศักยภาพความสามารถของผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างสรรค์แอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการช่วยดำเนินงาน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัว “AI FOR THAI” แพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทย ผลงานวิจัยและพัฒนาที่เนคเทค สวทช.มุ่งหวังให้เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเพิ่มศักยภาพความสามารถของผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างสรรค์แอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อใช้ในการช่วยงานและพร้อมสร้างอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. กล่าวในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค 2562 ว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (AI) เป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง เนื่องจากได้เข้ามามีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ ผนวกรวมกับข้อมูลในรูปแบบจำนวนมากและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเสียง รูปภาพ ข้อความ แผนผังข้อมูล ซึ่งเก็บรวบรวมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

"ส่งผลให้พัฒนาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ภายใต้กระบวนการที่เรียกว่า Machine Learning ซึ่งหมายถึงการใช้อัลกอรึทึมในการวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้ข้อมูล แล้วทำการคาดการณ์หรือประเมินผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะผ่านการป้อนข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมากขึ้น และเริ่มมีบทบาทชัดเจนต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น เพราะจะช่วยทํางานในส่วนที่อยู่นอกขอบเขตของมนุษย์ โดยเฉพาะการทําความเข้าใจแบบแผนต่างๆ"

ดร.ชัยกล่าวต่อว่าปัจจุบันได้นำเอไอมาประยุกต์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งสามารถเชื่อมโยง เรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่ง เนคเทค สวทช. ได้สะสมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านปัญญาประดิษฐ์มากว่า 20 ปี โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยและเอกลักษณ์ของไทย และมีความมุ่งหมายว่า AI FOR THAI จะเป็นฐานรากทางเทคโนโลยีที่สำคัญให้กับนักธุรกิจ นักพัฒนา และนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยได้

สำหรับ AI FOR THAI เป็นแพลตฟอร์มให้บริการ AI สัญชาติไทย ผลงานวิจัยและพัฒนาโดย “เนคเทค” และ “สวทช.”
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning ที่เน้นตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการต่างๆ ในประเทศไทย โดยคำนึงถึงผู้ใช้บริการที่เป็นคนไทยเป็นหลัก เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงระบบเอไอที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น เพื่อประหยัดทรัพยากรณ์ที่ใช้ผลิตและบริการ

กลุ่มเป้าหมายสำหรับ AI FOR THAI คือ นักพัฒนาระบบ ผู้ประกอบการบริษัท SME และบริษัทอื่นๆ ที่ต้องการพัฒนาแอปพลิเคชัน และยังพร้อมให้บริการในทุกช่วงเวลา โดยสามารถใช้บริการได้ทางเว็บไซต์ AIforthai.in.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย AI FOR THAI จะช่วยต่อยอดการสร้างสรรค์แอพพลิเคชันต่างๆ เช่น ภาคธุรกิจกลุ่มค้าปลีก ใช้ระบบ Chatbot เพื่อโต้ตอบเพื่อตอบคำถาม ให้บริการแก่ลูกค้าแทนพนักงาน หรือกลุ่มโลจิสติกส์ ใช้ระบบรู้จำใบหน้า (Face Recognition) เพื่อตรวจจับใบหน้าของพนักงานขับรถว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ และด้านการท่องเที่ยว สามารถใช้ AI แปลภาษาและสามารถวิเคราะห์รูปอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวจากภาพถ่าย อีกทั้งในด้านการแพทย์ก็ใช้ระบบ AI วิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงของโรคส่วนบุคคล หรือการอ่านฟิล์ม X-rays แทนมนุษย์

ทีมข่าวผู้จัดการวิทยาศาสตร์ได้ทดลองใช้งานผ่านเว็บไซต์ AIforthai.in.th และกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ AI FOR THAI ในหน้าเว็บไซต์ ซึ่งจะมีเมนูต่างๆ ให้เลือกมากมาย และทีมงานได้เลือก "เมนูรู้จำวัตถุ" และเมื่อทดลองทใส่รูปอาหารที่ต้องการวิเคราะห์ ระบบก็วิเคราะห์รูปและแสดงผลชื่อเมนูให้ทราบ นับว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านอาหาร และใช้แค่รูปอาหารก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าคือเมนูอะไร
ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย กล่าวอธิบาย  “AI  FOR THAI”
ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย และ AI สุทธิชัย หยุน AI ผู้สื่อข่าวคนแรกของไทย
เมนูรู้จำวัตถุ ที่สามารถบอกเลยได้ว่าในภาพคืออาหารชนิดใด
กำลังโหลดความคิดเห็น