xs
xsm
sm
md
lg

”สุวิทย์” ลั่นปักธงล้านนาเวทีโลก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เปลี่ยนอุทยานวิทย์ภาคเหนือสู่ “ระเบียงเศรษฐกิจ” ใช้ 14 มหาวิทยาลัยลุย ”สุวิทย์” ลั่นปักธงล้านนาเวทีโลก

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมและให้นโยบายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ว่า การทำงานของอุทยานวิทยาศาสต์ภาคเหนือภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) มีการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ

"ผมได้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ที่สามารถไปแข่งขันในตลาดโลกไปจนถึงการได้เห็นพลังของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ จาก 7 มหาวิทยาลัยขยายเป็น 14 มหาวิทยาลัยที่ร่วมกันขับเคลื่อนวาระสำคัญต่างๆ โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัย และยังเชื่อมโยงไปสู่การทำงานร่วมกันในชุมชนเครือข่าย" ดร.สุวิทย์กล่าว

ทว่า ดร.สุวิทย์ ระบุจากนี้เป็นต้นไปการทำงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จะต้องเปลี่ยนใหม่สู่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ(Northern Economoc Corridor: NEC) หรือ ล้านนา 4.0 ให้เกิดชึ้นและต้องดำเนินการใน 4 เรื่อง คือ 1.สร้างคน สร้างองค์ความรู้แห่งอนาคต 2.สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.ลดความเหลื่อมล้ำ โดยมหาวิทยาลัย 14 แห่งของภาคเหนือ จะต้องเข้าไปทำเรื่องเศรษฐกิจฐานราก และ 4.ต้องแก้ปัญหาที่ท้าทายในพื้นที่ เช่น มลพิษ หรือ PM 2.5 หรือการแก้ปัญหาขยะ

ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อว่า การก้าวไปสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จะต้องนำเมืองนวัตกรรมอาหาร(ฟู้ดอินโนโพลิส) ย่านนวัตกรรม(Innovation District) ทางการแพทย์ ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งต้องผลักดันระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า BCG โมเดล ซึ่งเป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจในสามมิติไปพร้อมกัน ได้แก่ B- Bio Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ C-Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน และ G-Green Economy หรือ เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อที่จะพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภายใต้บริบทของภาคเหนือขึ้นมา

"ที่สำคัญจะทำอย่างไรที่จะทำให้ความเป็นล้านนา 4.0 ที่มีเสน่ห์ไปอยู่ในสปอร์ตไลท์ของโลกได้ ผ่านการผสมผสานทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ พร้อมๆกับสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นมา นี่เป็นสิ่งที่เครือข่าย 14 มหาวิทยาลัยในภาคเหนือจะต้องร่วมกันคิด โดย อว.พร้อมที่จะช่วยปลดล้อคข้อจำกัดและสนับสนุนให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้น เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์ในระดับภูมิภาค ประเทศหรือระดับโลก"กำลังโหลดความคิดเห็น...