xs
xsm
sm
md
lg

ชวนแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ-เครื่องบินเล็กพลังยาง” ในงานสัปดาห์วิทย์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” และ “เครื่องบินเล็กพลังยาง” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยจัดการแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 และการแข่งขัน “เครื่องบินเล็กพลังยาง ประเภท Spritfire” ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 จัดการแข่งขัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้

การแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ”วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 จัดแข่งขันลักษณะร่อนนาน สมัครแข่งขันเป็นทีม (ทีมละ 3 คน) แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขัน “เครื่องบินเล็กพลังยาง ประเภท Spritfire” วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 จัดแข่งขันลักษณะบินทน สมัครแข่งขันเป็นทีม (ทีมละ 3 คน) แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงเชิญชวนสถานศึกษา ครู – อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน สมัครร่วมการแข่งขันโดยไม่มีค่าสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ ทีมผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดกติกา ใบสมัคร กำหนดการและเอกสารอื่นๆ ได้จากลิงก์ https://sciplanet.org/content/4887 และนำส่งใบสมัครล่วงหน้าได้ที่ โทรสาร. 0 2392 0508 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2392 0508 หรือ 0 2392 5951 – 5 ต่อ 1197 (อ.ณัฐวุฒิ พุ่มดอกไม้)


กำลังโหลดความคิดเห็น...