xs
xsm
sm
md
lg

วช. ลงนามร่วม 3 บริษัทผลักดันนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วช. ลงนามร่วม 3 บริษัทผลักดันนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก มุ่งสร้างนวัตกรรมอาหาร เพื่อดันการส่งออกของไทยให้เพิ่มมากขึ้น

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย “แผนงานโครงการวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก” ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อหาแนวคิดในการทำให้อาหารไทยเป็นอาหารจานโปรดของทั่วโลกโดยมีรสชาติที่ไม่ผิดเพี้ยนของอาหารไทยในต่างประเทศทั่วโลก และหาวิธีการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติแท้ สามารถปรุงได้สะดวก รวดเร็ว ปรุงที่ไหนก็ได้รสชาติแท้ดั้งเดิม อีกทั้งยังพิสูจน์ความเป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์วัตถุดิบ ด้วยการศึกษาประโยชน์ในเชิงโภชนาการและสุขภาพของอาหารไทย พร้อมหาแนวทางเผยแพร่ไปสู่กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายโดยเฉพาะ ชาวต่างชาติ ผู้สูงอายุ ตลอดจนการร่วมกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆและจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจเอกชนเพื่อนำสูตรและกระบวนการผลิต ไปผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์ จำนวน 7 โครงการ ได้ผลลัพธ์รวมทั้งสิ้น 47 รายการ

นอกจากนี้ยังมีการขยายผลเพื่อทดสอบตลาดร่วมกับเอกชน โดยการนำเมนูที่ผ่านการทดสอบไปให้กับร้านอาหารไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนไปใช้ และการอบรมการประกอบอาหารไทยให้กับบุคคลทั่วไป เชพ บุคคลที่ทำงานสถานทูตอยู่ในประเทศไทย นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ และสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในเชิงสุขภาพ เพื่อให้ต่างชาติได้รับรู้ และเป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารไทยด้วย

ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมดังกล่าว และได้มีการจัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย ระหว่าง วช. กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกแม่ศรี และสวนนงนุช พัทยา เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคธุรกิจนำไปขยายผลสู่ผู้ใช้ประโยชน์ และยังเป็นการเผยแพร่ผลงานโครงการวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงนามร่วมกับนายกำพล ตันสัจจา ประธาน บริษัทนุชพัทยาการ์เด้น ดีไซน์ จำกัด นางพนิดา นิยมทรัพย์ ผู้แทนห้างหุ้นส่วนน้ำพริกแม่ศรี ผศ.วีนะพงศ์ มาลัย ผู้แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก

กำลังโหลดความคิดเห็น