xs
xsm
sm
md
lg

จิสด้าร่วมมือ 40 หน่วยงานทดสอบเทคโนโลยี 5G บนพื้นที่ EEC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จิสด้า ผนึกกำลังร่วม กระทรวงดิจิทัลฯ และอีก 40 หน่วยงานพันธมิตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทดสอบเทคโนโลยี 5G บนพื้นที่ EEC

8 มิถุนายน 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการทดสอบเทคโนโลยี 5G กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ 40 หน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชน โดยมีเป้าหมายพัฒนาและสนับสนุนการทดสอบเทคโนโลยี 5G ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G (5G Use Cases) และการพัฒนาศูนย์การทดสอบเทคโนโลยี 5G บนพื้นที่ EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่พร้อมรองรับการลงทุนด้านดิจิทัล ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันบนหลักการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้เกิดการทดสอบการใช้งานบนสัญญาณ 5G ทั้ง แบบ indoor และ outdoor ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ทางด้าน ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวเพิ่มเติมว่า จิสด้าในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ ประสานและเชื่อมโยง ให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานนั้นได้นำเอาระบบดาวเทียมระบุตำแหน่งรายละเอียดสูง (GNSS) และเทคโนโลยี 5g เข้าร่วมทดสอบการใช้งานให้รองรับภาคการเกษตร ภาคธุรกิจและคมนาคมขนส่ง ในพื้นที่ EEC เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การพัฒนาสังคมดิจิทัลคู่ขนานกับนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

"โดยเฉพาะ กลุ่ม startup เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง บนฐานการดำเนินงานตามภารกิจของจิสด้า เหมือนที่ผ่านมา เช่น การส่งเสริมและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ การประดิษฐ์เครื่องจักรกลต้นแบบทางการเกษตร การพัฒนาแอปพลิเคชัน ประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นฐานการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศได้ต่อไป"

กำลังโหลดความคิดเห็น...