xs
xsm
sm
md
lg

แจ้งพื้นที่เสี่ยงจากการยิงจรวดส่งดาวเทียมของจีน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จิสด้าแจ้งพื้นที่เสี่ยงจากการยิงจรวดส่งดาวเทียมของจีน ครอบคลุมภาคอีสานของไทย รวมถึงลาวและกัมพูชา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ได้รับข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าหน่วยการบินพลเรือนสาธารณรัฐประชาชนจีน แจ้งเตือนจะมีการยิงจรวดส่งดาวเทียม ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ช่วงเวลา 05.57 –06.13 น. (เวลาในประเทศไทย) ซึ่งอาจส่งผลกระทบบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อเส้นทางการบิน (Danger zone: พื้นที่ขาวตามภาพ)

บริเวณที่แจ้งเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการบินอยู่ในบริเวณชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา

ทั้งนี้ เส้นทางของจรวดดังกล่าวมีแนวโน้มจะพาดผ่านใกล้ชายแดนประเทศไทย ซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับบริเวณชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สำหรับการยิงจรวดส่งดาวเทียมในครั้งนี้ คาดว่าจะยิงมาจากฐานยิงจรวด Taiyuan ทางตอนบนของสาธารณรัฐประชาชนจีน และหากมีการเปลี่ยนแปลงทางจิสด้าจะแจ้งให้ทราบทันทีกำลังโหลดความคิดเห็น...