xs
xsm
sm
md
lg

“ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร” อาจารย์ต้นแบบผู้สอนให้ศิษย์ใช้คณิตศาสตร์แก้สถานการณ์จริง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ตัวอย่างผลงานนักศึกษาการบูรณาการเชื่อมโยงกับฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี.
“ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร” อาจารย์ผู้สอนให้ศิษย์ใช้คณิตศาสตร์แก้สถานการณ์จริง จาก มจธ. ได้รับการยกย่องรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน

ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คว้ารางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2562 จัดโดยสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศยกย่องและมอบรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ที่จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการควอท ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

ผศ.ดร.ปริญญา หรือ อาจารย์ปิง กล่าวว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญของทุกสาขาวิชา ผมจึงจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย โดยเน้นการผสมผสานระหว่างการบรรยาย และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning) ในบรรยากาศห้องเรียนที่จะทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ หรือ Active Learning เพราะไม่อยากให้นักศึกษาแก้โจทย์ในเชิงสัญลักษณ์ได้เพียงอย่างเดียว

“อยากให้มีเขาความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นเพื่อใช้แก้ไขสถานการณ์จริงได้ จึงพยายามบูรณาการคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพว่าคณิตศาสตร์สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาได้จริง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น ในขณะที่อาจารย์ก็ต้องเป็นผู้เรียนไปด้วย จะต้องหมั่นศึกษา พัฒนาความรู้ รูปแบบการสอนต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา”

สำหรับโครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน จัดขึ้นเพื่อยกย่องให้เกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเน้นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ และอุทิศกำลังกายกำลังใจให้แก่วงการการศึกษาอย่างเต็มที่ ตลอดจนครองตนได้เป็นที่เคารพยกย่องในสถาบัน และต่อสาธารณชน
ตัวอย่างผลงานนักศึกษาการบูรณาการเชื่อมโยงกับฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี.

ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร
ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร


กำลังโหลดความคิดเห็น...