xs
xsm
sm
md
lg

ตะลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี '62

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สวทช.จัดงานตะลุยวันเด็ก บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี '62 เทศกาลความรู้คู่ความสนุกสนาน ส่งเสริมพื้นฐานวิทยาศาสตร์แต่เยาว์วัย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “ตะลุยวันเด็ก บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2562 ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

งานดังกล่าวชื่อว่า “กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในอุทยานวิทยาศาสตร์” เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เป็นเทศกาลสร้างความสนุกสนาน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังพื้นฐานและทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์แต่เยาว์วัย โดยมีเด็กๆ กว่า 4,600 คน จาก 12 โรงเรียนในเขตปทุมธานี และบริเวณใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมและรับความรู้คู่ความสนุกสนาน ผ่านฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากมายกว่า 20 ฐาน

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ให้การต้อนรับและเปิดงาน โดยกล่าวว่า งานนี้จัดเพื่อเป็นกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2552 ส่สรปีนี้มีชื่องานว่า “กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในอุทยานวิทยาศาสตร์” จัด 2 วัน ระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. และการจัดงานทุกครั้ง สวทช. ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเครือข่ายพันธมิตรของ สวทช. จากโรงเรียน และนักเรียนที่ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรม ปีนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 4,600 คน จาก 12 โรงเรียนในเขตปทุมธานี และบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมที่สนุกสนานแฝงด้วยสาระความรู้กว่า 20 ฐานกิจกรรม

"กิจกรรมภายในเป็นกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน และเน้นกลุ่มเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งแต่ละปี จะมีเด็กระดับอนุบาล และชั้นประถมศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ นอกจากเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังพื้นฐานและทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์"

สำหรับฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจภายในงาน สำหรับเด็กอนุบาล 5 ฐาน ประกอบด้วย

ฐานธัญพืชอะตอมสำหรับนก เพื่อเรียนรู้ชนิดของเมล็ดพืชต่างๆ ที่เป็นอาหารแก่สัตว์ปีก เช่น นก

ฐานโรงงานระบบย่อยอาหาร เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร สารอาหาร และระบบย่อยอาหาร ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

ฐานรถพลังงานลม เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ตระหนักถึงวิกฤตพลังงานและสิ่งแวดล้อม แล้วหันมาสนใจพลังงานสะอาด และนวัตกรรมระบบการขนส่งสมัยใหม่ที่คำนึงถึงพลังงานสะอาดมากขึ้น ผ่านกิจกรรมพูดคุยกับเด็กๆ ถึงการเดินทางโดยรถยนต์ รถที่เด็กนั่งมา มีส่วนประกอบอะไรบ้าง แล้วชวนเด็กๆ คิดเชื่อมโยงกับสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน “แล้วใครกันเป็นคนสร้างรถนะ

ฐาน “แมง” หรือ “แมลง” เด็กๆ จะได้สนุกกับกิจกรรมแยกแยะความแตกต่างของแมลงกับแมง และต่อส่วนประกอบต่างๆ ของแมลง

ฐานใบไม้จอมเขมือบ สนุกกับพืชกินแมลงที่มีความพิเศษสามารถจับสัตว์ขนาดเล็กมากินเป็นอาหารได้ เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ประเทศไทยมีทรัพยากรชีวภาพหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ส่วรฐานกิจกรรมสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา มีมากกว่า 13 ฐานกิจกรรม เช่น

ฐานไม้ดอกไม้ประดับในบ้าน เพื่อให้เด็กได้รู้จักคุณลักษณะและองค์ประกอบของไม้ดอก ไม้ประดับประเภทต่างๆ

ฐานบูมเมอแรง เพื่อให้เด็กได้เข้าใจหลักการพื้นฐานของบูมเมอแรง ที่เมื่อขว้างไปแล้วจะกลับมาที่เดิม

ฐาน EV Racing เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ส่วนประกอบของรถยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น และร่วมกิจกรรมบังคับรถบังคับและสร้างความเข้าใจพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างรถยนต์กับรถไฟฟ้า

ฐาน Bioeconomic Decryption เกมวิทยาศาสตร์สนุกๆ เพื่อฝึกฝนการสังเกต คิดวิเคราะห์ และประมวลผล โดยใช้ปริศนาคำที่เกี่ยวข้อกับวิทยาศาสตร์/bio-economy

ฐานพลาสติกแปลงร่าง เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกล่องพลาสติก (PS6) ที่ใช้แล้ว โดยสามารถนำมาประดิษฐ์พวงกุญแจ และเข้าใจคุณสมบัติการยืดและหดตัวของพลาสติก

ฐานรวมพลังปราบจราจล หุ่นยนต์บุกเมือง เพื่อให้เด็กสังเกตการใช้เซนเซอร์ในหุ่นยนต์บังคับ และเข้าใจหลักการการทำงานพื้นฐานของเซนเซอร์บังคับทิศทาง

ฐานวิทยาศาสตร์ในป๊อปคอร์นและสลัด เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากอาหาร และการทำอาหาร

ฐานสนุกกับ Fabrication Laboratory สัมผัสเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งสามารถสร้างต้นแบบชิ้นงานอย่างรวดเร็ว

ฐานคัดแยกขยะ ลดภาระสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กตระหนักถึงปริมาณขยะแล้วรู้รักสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง เช่น ช่วยลดปริมาณขยะลง ประหยัดงบประมาณที่ใช้เพื่อการกำจัดขยะ และช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร เป็นต้น

ฐานข้าวคนละคำ เพื่อนำความรู้จากการวิจัยเรื่องข้าว มาให้เด็กๆ ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรของข้าว เริ่มตั้งแต่การงอกของเมล็ดข้าวไปจนถึงการเก็บเกี่ยว และให้เด็กๆได้ลองแปรรูปข้าวจากข้าวสวยธรรมดาเปลี่ยนไอเดียใหม่เป็นเมนูเมี่ยงคำกรุบกรอบ

ฐาน Sports Science ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้หลักการวิทยาศาสตร์ ที่แฝงอยู่ในกีฬาประเภทต่างๆกำลังโหลดความคิดเห็น...