xs
xsm
sm
md
lg

ฉลอง 150 ปี King of Siam's Eclipse ย้อนเหตุการณ์สุริยุปราคาประวัติศาสตร์ที่ท้องฟ้าจำลอง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ - สมาคมดาราศาสตร์ ชวนฟังบรรยายพิเศษ 150 สุรุยิปราคาประวัติศาสตร์ King of Siam's Eclipse ณ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ วันที่ 11 ต.ค.61

ปี 2561 เป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งทางดาราศาสตร์ไทยได้เวียนมาบรรจบครบ 150 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงศึกษาคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี ว่าจะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง เห็นได้ที่บ้านหว้ากอ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รัชกาลที่ ๔ เสร็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง พร้อมด้วยคณะราชฑูต ทีมสำรวจทั้งจากประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ และสิงคโปร์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ ดวงอาทิตย์ถูกดวงจันทร์บังมิดดวงนานถึง ๖ นาที ๔๕ วินาที ผลการคำนวณของพระองค์ทรงถูกต้องทัดเทียมผลการคำนวณของนานาอารยประเทศ

หลังจากการเสร็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนั้น เมื่อเสร็จกลับสู่พระนคร พระองค์ทรงประชวรเนื่องจากได้รับเชื้อไข้มาเลเรียอย่างรุนแรง และพระองค์เสด็จสวรรคตในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2411

พระองค์ทรงได้รับการยกย่องเชิดชูพระเกียรติว่าทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และปัจจุบันประชาคมดาราศาสตร์ในระดับสากลที่ศึกษาด้านสุริยุปราคา ยกย่องเชิดชูพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการกล่าวถึงสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อปี ค.ศ. ๑๘๖๘ (พ.ศ. ๒๔๑๑) ว่าเป็น "King of Siam's Eclipse "

เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำคุณประโยชน์ต่อดาราศาสตร์ไทย พระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงค์ที่ทรงสนพระทัยวิชาดาราศาสตร์ ทำให้วิชาดาราศาสตร์ไทยเจริญรุ่งเรืองก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมดาราศาสตร์ไทย จึงจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง "จดหมายเหตุ ๑๕๐ ปีสรรพคราสหว้ากอ หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค"

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

ณ ห้องมหกรรม ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2)
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ถนนสุขุมวิท (เอกมัย) พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ

กำหนดการ : วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561

08.30 น. - ลงทะเบียนที่หน้าห้องมหกรรม ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

09.00 น. - กล่าวรายงานโดย ผอ.ตติยา ใจบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย

09.05 น. ประธานในพิธี นายแพทย์ กำจร ตติยกวี อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมดาราศาสตร์ไทย กล่าวเปิดงาน

09.15 น. - บรรยายเรื่อง "จดหมายเหตุ ๑๕๐ ปีสรรพคราสหว้ากอ หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค"

โดย อาจารย์อารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย

10.15 น. - 10.30 น. พักตามอัธยาศัย

10.30 น. - บรรยายเรื่อง "วิเคราะห์การคำนวณสุริยุปราคาเต็มดวงในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ จากเอกสารร่วมสมัย"
โดย อาจารย์วรพล ไม้สน รองเลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทย

12.00 น. - ปิดกิจกรรมบรรยาย

/////////////////////////////

หมายเหตุ : ลงทะเบียน ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
โทร : 02-3921773 , 02-39105444 และที่
สมาคมดาราศาสตร์ไทย 928 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท (เอกมัย) พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ โทร : 02 -3817409-10


กำลังโหลดความคิดเห็น...