xs
xsm
sm
md
lg

จับมือ ม.เซี่ยงไฮ้ ร่วมวิจัยวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล (คนซ้าย) และ ศ.หลี่ยี่ ฉือ (คนขวา)
นาโนเทค-สวทช. จับมือ ม.เซี่ยงไฮ้ ร่วมวิจัยวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม คาดเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยและผผลงานของไทย

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศ.หลี่ยี่ ฉือ (Prof. Liyi Shi ) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนาโนศาสตร์ (NTC) มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามความร่วมมือในการนำนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนางานวิจัยด้านวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green NanoMaterials) พร้อมแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัยระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานและนักวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีของไทยต่อไป เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 61 ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น