xs
xsm
sm
md
lg

จิสด้าพร้อมติดตามน้ำท่วมน่าน พะเยา หนุนข้อมูลดาวเทียมแก่หน่วยงานหลัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


จิสด้าใช้ Cosmo-Skymed- 4 ติดตามน้ำท่วม พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานหลักใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) เผยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Cosmo-Skymed- 4 ของวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 18.03 น. พบพื้นที่น้ำท่วมขังในบางอำเภอของจังหวัดน่าน ได้แก่ เวียงสา ท่าวังผา ภูเวียง ปัว เมืองน่าน เชียงกลาง และจังหวัดพะเยา ได้แก่ เชียงม่วน และปง (พื้นที่สีฟ้า) ซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเบบินคา ส่งผลให้จังหวัดน่านเกือบทุกพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืน ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่บางส่วน ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยระดับน้ำลำน้ำสาขาต่างๆและแม่น้ำน่านเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับในส่วนของจิสด้า ได้ดำเนินการวางแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่เฝ้าระวังข้างต้นอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานหลักและหน่วยงานในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...