xs
xsm
sm
md
lg

นวัตกรรมรับวันแม่ “เครื่องตรวจครรภ์เรียลไทม์”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นวัตกรรมเครื่องตรวจครรภ์เรียลไทม์
มธ.เปิดตัว “เครื่องตรวจครรภ์เรียลไทม์” นวัตกรรมตอบโจทย์คุณแม่ยุค 4.0 รับวันแม่แห่งชาติ 2561 ช่วยวินิจฉัยและติดตามครรภ์แม่มือใหม่ในทุกสภาวะ พร้อมแจ้งเตือนและเรียกแม่เข้ามาพบแพทย์ได้ในทันทีหากเกิดอาการผิดปกติ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอันตรายต่อของแม่และทารกในครรภ์ จากการพบแพทย์ช้าเกินไป

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.กล่าวว่า “เครื่องตรวจครรภ์เรียลไทม์” (Smart Real-time Online Sensor for Fetal Monitoring and Uterine Contraction) คือนวัตกรรมที่นำศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและการแพทย์มาประยุกต์ใช้เข้าด้วยกัน เพื่อใช้เป็นสื่อกลางการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว ระหว่างสูตินรีแพทย์กับมารดามีครรภ์ ในการส่งข้อมูลทางกายภาพของมารดาที่จำเป็นต่อการวินิจฉัยและการเฝ้าติดตามสภาวะครรภ์

“ข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ การหดตัวของมดลูก ความดันโลหิตของมารดาและอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์ จะถูกบันทึกและส่งผ่านจากเครื่องมือเข้าสู่แอปพลิเคชัน และถูกส่งต่อไปยังสูตินรีแพทย์แบบเรียลไทม์ เพื่อประกอบการวินิจฉัยถึงความสมบูรณ์ของครรภ์มารดา หากเกิดความผิดปกติ แพทย์จะสามารถแจ้งเตือนและเรียกมารดาเข้ามาพบแพทย์ได้ในทันที เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอันตรายของมารดาและทารกในครรภ์จากการพบแพทย์ช้าเกินไป อีกทั้งข้อมูลดังกล่าว ยังสามารถเก็บเป็นข้อมูลทางสถิติประจำตัวของมารดา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษาในครั้งถัดไปและสามารถใช้เป็นชุดสาธิต รวมถึงสื่อการเรียนการสอนของแพทย์ พยาบาล และนักศึกษาทางการแพทย์” ศ.ดร.ผดุงศักดิ์กล่าว

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ กล่าวเสริมว่า เครื่องตรวจครรภ์เรียลไทม์เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาจากการเล็งเห็นถึงปัญหาที่พบมากในแม่มือใหม่คือ การไม่เข้าใจถึงสัญญาณต่างๆ ของร่างกาย เช่น จังหวะการหดรัดตัวของมดลูก ความดันเลือดของมารดา และอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์ ที่อาจเป็นสัญญาณการแจ้งเตือนถึงภาวะต่างๆ ที่เป็นอันตราย และต้องพบแพทย์ในทันที เช่น ภาวะการคลอดก่อนกำหนด หรือครรภ์เป็นพิษ ซึ่งในบางกรณี ถ้าหากพบแพทย์ช้าอาจส่งผลให้เป็นอันตรายต่อมารดาและทารกในครรภ์ได้ นอกจากนี้ยังใช้ทดแทนอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ จึงสามารถลดต้นทุนการนำเข้าได้อีกด้วย

“เครื่องตรวจครรภ์เรียลไทม์” เป็นผลงานการวิจัยร่วมกับ ดร.พัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มธ. และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากเวทีการประกวดนวัตกรรมนานาชาติครั้งที่ 46ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ทีมวิจัย ได้ยื่นจดสิทธิบัตร “เครื่องตรวจครรภ์เรียลไทม์” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนวัตกรรมดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาต่อเพื่อสร้างความแม่นยำในการวัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. โทร. 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช


กำลังโหลดความคิดเห็น...