xs
xsm
sm
md
lg

สวทช.จัด "วิทย์สัญจร" เสริมแกร่งภูมิภาคที่อุบล

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เยี่ยมชมบรรยากาศงาน "สวทช. - วิทย์สัญจร" เสริมแกร่งภูมิภาคที่อุบล โชว์ผลงานโรงเรือนพลาสติกสำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพที่ส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่ พร้อมผลงานนวัตกรรมเยาวชน

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดงาน "สวทช. - วิทย์สัญจร วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค" ณ ชั้น 5 สุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

ภายในงานมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มาจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ที่นำโมเดลโรงเรือนพลาสติกสำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ ที่ได้ลงไปถ่ายทอดและสอนให้แก่ชุมชนบ้านหนองมังและบ้านโนนกลาง ที่มีความร่วมมือกันมามากกว่า 20 ปี ข้อดีของโรงเรือนชนิดนี้คือ สามารถจัดการโรคและพืชได้ง่ายขึ้น ป้องกันโรคที่มากับน้ำฝน และสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้ง่าย อีกทั้งยังมีโครงการธนาคารน้ำที่ใช้เครื่องมือทางไฟฟ้าในการตรวจวัดสภาพอุทกวิทยาน้ำใต้ดิน เพื่อวางแผนในออกแบบจุดเติมน้ำใต้ดินให้เกษตรกรสามารถมีน้ำใช้ตลอดปี

โรงเรือนเพาะเห็ดอัตโนมัติขนาดเล็ก ผลงานจากน้องๆ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นผ่าสมองกลฝังตัวและการเชื่อม IOT มีการรายงานผลข้อมูลผ่านหน้าเว็บ ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ด้วยขนาดที่เล็กทำให้สามารถตอบโจทย์เรื่องการต่อยอดธุรกิจที่มุ่งเน้นการใช้สอยในครัวเรือนและพื้นที่จำกัดได้อย่างดี

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของผู้ที่ได้รับรางวัล 'วิทย์แปลงบ้าน อีสานแปงเมือง' อย่างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชผลทางการเกษตร อย่าง ผักสลัดและมะเขือเทศ ซึ่งเป็นการยกระดับเกษตรอินทรีย์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนมเปรี้ยวสูตรโพรไบโอติกเพื่อป้องกันฟันผุของผลิตภัณฑ์แบรนด์ dairy home โดยโพรไบโอติก Lactobacillus rhamnosus SD11 สามารถลดจำนวนเชื้อก่อโรคฟันผุด้วยการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อและกระตุ้นภูมิคุ้มกันในน้ำลาย

นอกจากนี้ในช่วงบ่าย ยังมีการเสวนาและ Workshop ในหัวข้อ วิทย์เพื่อชุมชน วิทย์เพื่อพัฒนาคน และวิทย์เพื่อธุรกิจ ตามห้องประชุมย่อย 3 ห้อง

สำหรับงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 วันที่ 15 มิ.ย.61 วันเดียวเท่านั้น ณ ชั้น 5 สุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานีกำลังโหลดความคิดเห็น...