xs
xsm
sm
md
lg

ชวนใช้ประโยชน์ภาพดาวเทียมพร้อมลุ้นรางวัลรวม 6 แสนบาท

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ใครที่มีไอเดียๆ ดีในการใช้งานภาพถ่ายดาวเทียม นอกจากได้ประโยชน์ในงานของตัวเองแล้ว ยังมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลจาก “จิสด้า” ผุดโปรเจกต์ชวนคนไทยออกไอเดีย "ใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม" ชิงรางวัลรวม 6 แสนบาท

ภาพถ่ายดาวเทียมเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่มีความสำคัญที่จะทำให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างครอบคลุมในภาพเพียงภาพเดียว ซึ่งจะทำให้สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติทางสังคมเพื่อการวางแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการเกษตร การบริหารจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน สิทธิ์ในที่ทำกิน และสภาพแวดล้อม

จากความสำคัญดังกล่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า จึงเปิดโอกาสให้คนไทยได้นำเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์ว่า “ถ้าเรามีภาพถ่ายจากดาวเทียมในพื้นที่ใดก็ได้ เราจะสามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อสร้างประโยชน์อะไรได้บ้างจากภาพที่เรามีอยู่” ภายใต้แนวคิด “เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” หรือ “For Better Living” ที่หมายความว่า “เมื่อคิดและทำแล้วจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมดีขึ้น"

นางกานดาศรี ลิมปาคม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรของจิสด้า กล่าวว่า จิสด้า มีความต้องการจะส่งเสริมการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมในกลุ่มผู้ใช้งานอื่น นอกเหนือจากกลุ่มปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐด้วยกัน เพราะภาพจากดาวเทียมมีประโยชน์และมีมูลค่ามากกว่านั้น สามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้มากมาย

"ภาพฯ 1 ภาพ สามารถบอกอะไรเราได้มากกว่า 1 มุมมอง เพื่อนำไปตอบโจทย์ได้ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม สังคม เศรษฐกิจ ซึ่งในต่างประเทศนั้น มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย เช่น มีธุรกิจด้านประกันภัยก็จะใช้ภาพฯในการประเมินสินทรัพย์ของลูกค้า ด้านปิโตรเลียมจะใช้ติดตามสถานการณ์ของคลังน้ำมัน หรือการให้บริการทำความสะอาดบำรุงรักษาสระว่ายน้ำและการประกันภัยสระ ก็ใช้ภาพฯในการชี้เป้า และค้นหาสระว่ายน้ำ ซึ่งต่างจากบ้านเราที่ยังใช้เพื่อการติดตามทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อม"

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตจะมีการแชร์ข้อมูลจาก แพลตฟอร์มต่างๆ ที่เปิดกว้างมากขึ้น จะทำให้ประเทศไทยมีภาพถ่ายดาวเทียมจำนวนมหาศาล ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถของงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้รองรับการก้าวเข้าสู่โลกแห่ง Big Data ที่ต้องการความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูลและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลพร้อมใช้จำนวนมากเป็นข้อมูลตั้งต้น จึงต้องมีการผลักดันการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลอัตโนมัติมาเป็นส่วนช่วย เพื่อให้เกิดกระบวนการแปลตีความข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบอัตโนมัติ

“เราอยากให้มีภาคธุรกิจที่มีการนำภาพไปวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อสนับสนุนงานในภาคต่างๆ เพื่อให้มีข้อมูลที่ดีขึ้น แม่นยำขึ้นหลากหลายขึ้น ได้มารวดเร็วขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ของ วท. ในการ “สร้างคน” ให้มีอาชีพที่มีรายได้จากการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “เสริมแกร่ง” เพื่อให้ประเทศมีการใช้ Solution ที่ได้จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาเป็นข้อมูลประกอบในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต” นางกานดาศรีฯ กล่าว

สำหรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจากจิสด้าเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นระบบการแปลผลอัตโนมัติที่สามารถใช้ได้จริง ตอบโจทย์ในภาคส่วนต่างๆ และส่งเสริมให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจงานด้าน image processing รวมถึงสตาร์ทอัพด้านข้อมูล insight analytic สามารถกรอกรายละเอียดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2sEBc5R ตั้งแต่วันนี้ – 25 มิถุนายน 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 141 4920 (คุณกวิน) หรือ https://bit.ly/2xMlYAN
นางกานดาศรี ลิมปาคมกำลังโหลดความคิดเห็น...