xs
xsm
sm
md
lg

นักศึกษาปี 4 มธ.เปลี่ยน “ขี้เส้นยางพารา” เป็นคาร์บอนผลิตเหล็กกล้าแทนถ่านหิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ทีมพัฒนางานวิจัย “เหล็กกล้าจากขี้เส้นยางพารา”
นักศึกษาปี 4 มธ.ทำ Senior Project เปลี่ยน “ขี้เส้นยางพารา” เป็นคาร์บอนผลิตเหล็กกล้าแทนถ่านหิน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชาวสวนยาง และลดการนำเข้าคาร์บอนจากต่างประเทศ ด้านธรรมศาสตร์ยังเปิด 3 หลักสูตรใหม่ สร้าง “นักวิทยาศาสตร์พันธุ์ใหม่” รับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงาน “Senior Project #4” ตลาดวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฝีมือนวัตกรพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 พ.ค.61 ณ อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต โดยมีผลงานที่มุ่งแก้ปัญหาสังคมและต่อยอดทางธุรกิจกว่า 400 ชิ้นงานมาจัดแสดง โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา นักเรียนโครงการ วมว. ตลอดจนภาคีเครือข่ายร่วมงาน

ในจำนวนผลงานที่จัดแสดงมี Rubber Tree Bark for Steel makingเป็นผลงานสร้างวัตถุดิบผลิตเหล็กกล้าจากขี้เส้นยางพารา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชาวสวนยาง และลดการนำเข้าคาร์บอนจากต่างประเทศ

นางสาวธมิกา ชะนะสาร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ตัวแทนทีม ผู้พัฒนางานวิจัย “เหล็กกล้าจากขี้เส้นยางพารา” กล่าวว่า งานวิจัยดังกล่าว เป็นการศึกษาและพัฒนา “ขี้เส้นยางพารา” วัสดุเหลือทิ้งจากยางธรรมชาติ ให้กลายเป็นถ่านคาร์บอนคุณภาพสูง เพื่อทดแทนการใช้ถ่านหินจากธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร และสนับสนุนภาครัฐลดมูลค่าการนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศ

“การกรีดยางในแต่ละวัน จะได้ขี้เส้นยางพาราถึง 1.5 กิโลกรัมต่อวันต่อสวนยางพารา10 ไร่ เมื่อรวมสวนยางพาราทั้งประเทศกว่า18 ล้านไร่ ก็จะได้ขี้เส้นยางพาราสูงถึง 2.7 ล้านกิโลกรัมต่อวัน หรือคิดเป็น 2,700 ตันต่อวัน และหากคำนวณการกรีดยางพาราทั้งปีจะได้ขี้เส้นยางพาราเป็นปริมาณมหาศาล” นางสาวธมิกาเผยข้อมูล

ทั้งนี้ จากการศึกษาวิจัยพบว่า ขี้เส้นยางพารา เป็นชีวมวลที่เป็นวัสดุพอลิเมอร์ธรรมชาติ มีองค์ประกอบหลักคือ คาร์บอน (Carbon based material) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กกล้า ซึ่งเมื่อเปลี่ยนขี้เส้นยางพาราเป็นถ่านคาร์บอนจะสามารถใช้ทดแทนถ่านหินในการผลิตเหล็กกล้าได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

“งานวิจัยดังกล่าวอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อศึกษาพฤติกรรมการละลายของคาร์บอนและการทำปฏิกิริยากับตะกรันในเตาหลอม และการนำไปทดลองใช้กับโรงงานผลิตเหล็กเพื่อทดแทนการใช้ถ่านหินเป็นลำดับต่อไป” นางสาวธมิกาเผย

นอกจากนี้ภายในงานยังจัดแสดงผลงานอื่นๆ ที่น่าสนใจอีก เช่น TU Care Giver แอปพลิเคชันจับคู่บุรุษพยาบาล ให้พร้อมบริการผู้ป่วย-ผู้สูงอายุถึงเตียงนอน, Triage System ระบบจัดคิวผู้ป่วย เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของพยาบาลในการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น และ Nano Gel Cosmetic by Banana Blossom เจลจากสารสกัดปลีกล้วย เวชภัณฑ์ที่ซึมเข้าผิวได้ดีไม่มีเหนอะหนะ

ด้าน รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ได้จัดงานตลาดวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฝีมือนวัตกรพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการแสดงออกซึ่งศักยภาพของว่าที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ซึ่งครอบคลุม 6 กลุ่มงานวิจัย ได้แก่ 1.ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน2.ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ 3.ด้านชีววิทยาศาสตร์ 4.ด้านดิจิทัลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูล 5.ด้านทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และ 6.ด้านเทคโนโลยี

“คณะฯ ยังได้เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) จึงได้เปิด 3 หลักสูตรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 1.หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร มุ่งผลิตนักนวัตกรรมอาหาร ตอบโจทย์อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 2.หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ มุ่งผลิตนักเทคโนโลยี ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และ 3.หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล มุ่งผลิตผู้เชี่ยวชาญที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากข้อมูล สู่การประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

รศ.ดร.สมชาย ระบุว่าหลักสูตรใหม่ที่เปิดขึ้นนั้นเพื่อปั้นนักวิทยาศาสตร์พันธุ์ใหม่ หรือ นักวิทยาศาสตร์ 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ “SCI+BUSINESS” ที่สามารถบูรณาการความรู้ “วิทย์-เทคโนโลยี-ผู้ประกอบการ” สู่งานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค์ ที่มุ่งแก้ปัญหาสังคมและพร้อมต่อยอดทางธุรกิจ โดยหลักสูตรดังกล่าว พร้อมเปิดรับสมัครในแบบรับตรงร่วมกัน (รอบที่ 3) แล้วตั้งแต่วันนี้ – 19 พฤษภาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net
งานวิจัย “เหล็กกล้าจากขี้เส้นยางพารา”
ผลงานเจลจากสารสกัดปลีกล้วย
ผลงานเจลจากสารสกัดปลีกล้วย
Triage System ระบบจัดคิวผู้ป่วย เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของพยาบาลในการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น
Triage System ระบบจัดคิวผู้ป่วย เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของพยาบาลในการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น
Triage System ระบบจัดคิวผู้ป่วย เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของพยาบาลในการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น
รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...