xs
xsm
sm
md
lg

ข้างถนน

เผยแพร่:   โดย: ฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ


นอกเหนือจากการนำความรู้ที่พอจะมีถ่ายทอดส่งต่อให้แก่คนรุ่นหลัง หน้าที่หนึ่งในหลายภาระงานหลักของการประกอบอาชีพในปัจจุบันที่ต้องทำคือ งานวิจัย แต่ด้วยความคิดเห็นส่วนตัว ภาระหน้าที่อันกล่าวถึงในวันนี้มีคุณค่ามากกว่าความไร้สาระหลากอย่างมากเรื่องที่ถูกมอบหมายให้ดำเนินการไม่ด้วยว่าจะเพื่อจุดมุ่งหมายอันน่าหัวร่อเท่าใดก็ตาม

“เชื่อได้ไหม? แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง?” เป็นคำถามสามัญเมื่อกล่าวถึงงานวิจัย ความน่าเชื่อถือคือความเป็นความตายอันดับแรก ความน่าเชื่อถือของวิธีการวิจัยหรือทดลองที่จะให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยหรือการทดลองนั้น ตั้งแต่การวางแผน การเลือกวิธีการ การเลือกใช้อุปกรณ์ ระยะเวลาในการเก็บขอมูล การเลือกวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบคำนวณผล หรือแม้แต่วิธีการนำเสนอผลหรือความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัย เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความผิดพลาดหรือไม่น่าเชื่อถือ งานวิจัยนั้นก็จะไม่ได้รับการยอมรับหรือความรู้ที่ได้รับนั้นจะถูกนำมาใช้งานหรือถูกอ้างอิง ผลเสียที่เกิดแม้จะกระทบเป็นวงกว้างทั้งต่อสถาบันและผู้ให้ทุนแต่ตัวผู้วิจัยเองที่จะได้รับผลเสียต่อเนื่องมากที่สุด อย่างไรก็ตามมีบ่อยครั้งที่งานวิจัยถูกระงับหรือถูกเพิกถอนเพราะพบการแอบอ้างหรือปลอมแปลงข้อมูล

ตัวเลขสามสิบหกตามด้วยสัญลักษณ์ตัวย่อสื่อความหมายถึงอุณหภูมิในหน่วยวัดองศาเซลเซียสปรากฏบนหน้าปัดของนาฬิกาข้อมือพร้อมกับตัวเลขระบุเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาที ความรุนแรงจากแสงแดดไร้ก้อนเมฆกลั่นกรองของประเทศไทยคงไม่ต้องบรรยายกันอีกแล้วแม้ฤดูร้อนจะยังมาไม่ถึง ผ่านไปไม่ถึงห้านาทีจากการเริ่มบันทึกข้อมูลตัวอย่างแรกที่เป็นเป้าหมายก็ปรากฎให้เห็นอยู่ริมข้างทางถนน

“งานนี้คงจะจดข้อมูลกันไม่หวาดไม่ไหวซะหล่ะมั้ง” ผมเปรยบ่นกับตัวเองขณะหยุดพาหนะสองล้อขับเคลื่อนด้วยแรงถีบด้วยความจำเป็นเพื่อเช็ดเม็ดเหงื่อก่อนไหลย้อยเข้าดวงตา เป้าประสงค์ไม่ได้เป็นไปเพื่อความแข็งแรงสุขภาพส่วนตัว การปั่นจักรยานท่ามกลางแสงแดดและอุณหภูมิเช่นนี้เป็นเหมือนการเปิดประตูบ้านร้องเรียกโรคมะเร็งผิวหนังเสียมากกว่า นี่ยังไม่รวมถึงอันตรายจากรถขนส่งซิ่งแซงและรถบรรทุกพ่วงขนาดใหญ่ท้าความเร็วอีกนับไม่ถ้วน

การสำรวจเบื้องต้นครั้งนี้เป็นไปเพื่อหาข้อมูลสำหรับโครงงานวิจัยของตัวเองในอนาคตในหัวข้อเกี่ยวเนื่องกับการตายของสัตว์ชนิดต่าง ๆ จากการจราจรบนถนนทางหลวง ด้วยการระบุชนิดสัตว์และจำนวนเบื้องต้นเท่าที่พบเห็นโดยตรงเท่านั้นก่อนเป็นสิ่งที่ต้องทำในเช้านี้ จักรยานเป็นพาหนะที่มีความเหมาะสมจากความเชื่องช้าในการขับเคลื่อนทำให้สามารถใช้สายตาสำรวจบนถนนได้อย่างทั่วถึงไม่ตกหล่นดังเช่นที่เกิดขึ้นเมื่อเลือกใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ อีกทั้งสามารถจอดแนบข้างทางได้โดยไม่เป็นการกีดขวางช่องทางการจราจรอันเป็นปัจจัยหนึ่งของอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยแต่กลับไม่มีใครตระหนักสน

ไล่ชนิดและจำนวนซากสัตว์ที่พบจากมากไปหาน้อย ตัวเหี้ยน้อยใหญ่ 4 ตัว นกเอี้ยงหงอน 3 ตัว นกกางเขนบ้าน 3 ตัว กบนา 3 ตัว งูลายสอธรรมดา 2 ตัว เต่านา 2 ตัว งูหลาม 1 ตัว งูสิงธรรมดา 1 ตัว นกกวัก 1 ตัว นกกระปูดใหญ่ 1 ตัว และค้างคาวกินแมลงไม่ทราบชนิดอีก 1 ตัว ข้อมูลผลสำรวจเบื้องต้นบ่งบอกว่าโครงงานวิจัยนี้มีความเหมาะสมสามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากพบตัวอย่างซากสัตว์อย่างต่อเนื่องและมีจำนวนมาก แต่เมื่อพิจารณาในอีกระนาบหนึ่งจากระยะเวลาสำรวจเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงและช่วงระยะทางสำรวจเพียง 14 กิโลเมตร พบซากสัตว์บนท้องถนนถึง 22 ตัว บ่งบอกได้ถึงศักยภาพในการช่วงชิงลมหายใจของท้องถนนในพื้นที่ แล้วยิ่งถ้าเอ่ยอ้างถึงถนนแอสฟัลท์ตัดทะลึ่งผ่าเข้าไปยังพื้นที่อนุรักษ์อันอุดมสมบูรณ์ด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ ผมไม่แปลกใจเลยเมื่อประโยคสุดท้ายของข้อข่าวระหว่างสัตว์ป่ากับรถยนต์ที่สัญจรผ่านทางจะจบลงที่ความตาย

การระบุสาเหตุสะท้อนปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดให้แก่ผู้เกี่ยวข้องรับฟังคงเป็นเรื่องยากถ้าการได้มาซึ่งข้อมูลมีความเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งอย่างไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามหากการศึกษาและการได้มาซึ่งข้อมูลไม่มีข้อบกพร่องโต้แย้งหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อน แต่แล้วผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ถือครองผลประโยชน์ไม่ยอมรับเมินเฉยต่อข้อมูลต่างหากที่ส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเมื่อสุดท้ายแล้วก็จะต่อเนื่องมาถึงตัวตนของพวกเราเองทั้งหมดอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น หลายครั้งหลายเหตุการณ์มาพร้อมกับคำว่า “สายเกินแก้” อันน่าชิงชัง

แต่จนแล้วจนรอด มนุษย์ก็ยังคงเป็นมนุษย์ เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำซากให้เห็นกันอยู่เรื่อยมา ด้วยประจักษ์ตาและแจ่มชัดยิ่งกว่าอยู่ในใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

จองื้อที

แต่เดิมเป็นเด็กต่างจังหวัดจากภาคตะวันออก มุ่งมั่นเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยความสนใจส่วนตัวและถูกชักชวน จึงเลือกเข้าศึกษาในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ สาขาวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ซึ่งระหว่างนั้นก็ได้มีโอกาสช่วยเก็บข้อมูลงานวิจัยสัตว์ป่าในหลายพื้นที่ หลังจากสำเร็จการศึกษาได้รับคำแนะนำให้ไปศึกษาต่อยังสถาบันอื่น จึงได้เข้ามาศึกษาต่อ ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาโทต่อมาถึงในระดับปริญญาเอก และยังคงมีสถานภาพเป็นนิสิตอยู่ในปัจจุบันขณะ


"เราพยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย เพื่อที่สุดท้ายแล้วเราจะได้รู้ว่า แท้จริงแล้งเราไม่ได้รู้อะไรเลย"



พบกับบทความ "แบกเรื่องป่าใส่บ่ามาเล่า" ของ “จองื้อที” ได้ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน


กำลังโหลดความคิดเห็น...