xs
xsm
sm
md
lg

2 นักเรียนคว้ารางวัลนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ได้แล้วผู้ชนะการแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกระดับเยาวชน

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการแข่งขัน “นักวางแผนและพัฒนาจังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกระดับเยาวชน” เมื่อวันที่ 16 ก.ค.60 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เพื่อชิงถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา) ซึ่งทีมที่ชนะเลิศได้แก่ “ทีม 404 not found” จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง โดยมีทีม INX จากโรงเรียนเบญจมราษรังสฤษฎ์ จังหวัดฉะเฉิงเทรา และทีม BB Blanner 2 จากโรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จังหวัดชลบุรี ได้รับถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะทีมชนะเลิศสูงสุดของจังหวัด โดยทั้ง 3 ทีมนี้จะได้ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้

ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ผอ.สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ระยะเริ่มต้นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ซึ่ง สทอภ.หรือจิสด้าได้เล็งเห็นความสำคัญ และการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” และการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ที่ทันสมัยตามวิสัยทัศน์ของศตวรรษที่ 21 จึงร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร จัด“แข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน”

“การจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านภูมิสารสนเทศ การวางแผนเมืองยุคใหม่ และเป็นกลไกลสำคัญในการนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ เพื่อพัฒนาสมรรนะด้านนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ และนักพัฒนาและวางแผนรวมทั้งเป็นเวทีในการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารและวางแผนเมืองยุคใหม่ให้กับเยาวชนในจังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ” ดร.ดำรงค์ฤทธิ์กล่าว

สำหรับหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมจัดงาน ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 สำนักงานจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาคตะวันออก (ศวภ.4) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา หอการค้าจังหวัดชลบุรี
กำลังโหลดความคิดเห็น...