xs
xsm
sm
md
lg

2-6 ก.พ.จัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ระลึกวันประวัติศาสตร์ "กันหันน้ำชัยพัฒนา"

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


วช.เชิญชวนเข้าร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ระหว่าง 2-6 ก.พ. กิจกรรมเนื่องในวันประวัติศาสตร์ การจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร "กังหันน้ำชัยพัฒนา"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ.60 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันนักประดิษฐ์” เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลก

ทั้งนี้ วช. ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้เป็นหน่วยงานกลางในการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”และยังเป็นเวทีระดับชาติให้นักเรียน นักศึกษา นักประดิษฐ์ และนักวิจัยได้นำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นได้เผยแพร่สู่สาธารณชนให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ และขยายผลต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมถึงการนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ ซึ่ง วช.ได้ดำเนินการดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นจำทุกปี

สำหรับการจัดงานวันนักประดิษฐ์ในครั้งนี้ ศ.นพ.สิริฤกษ์ระบุว่าเป็นครั้งที่ 19 ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม : พลังสร้างความมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน” ซึ่งสื่อถึงความสำคัญของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่อการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการนำพาประเทศสู่ “ความมั่นคง (Stability) มั่งคั่ง (Prosperity) ยั่งยืน (Sustainability)”

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” นิทรรศการรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลโครงการนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์โครงการความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ นิทรรศการบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และบัญชีนวัตกรรมไทย นิทรรศการอากาศยานไร้คนขับและหุ่นยนต์สร้างบ้าน และนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมและสัมมนา การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ และสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน การฝึกอบรม การประดิษฐ์เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ รวมถึงการให้บริการและคำปรึกษาทางธุรกิจสำหรับนักประดิษฐ์ที่ต้องการต่อยอดผลงานสู่การเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทร 02-5612445 ต่อ 509กำลังโหลดความคิดเห็น...