xs
xsm
sm
md
lg

อาจารย์ ม.แม่ฟ้าหลวงทำเครื่องเตือนสิ่งกีดขวางแก่คนตาบอด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


มฟล. - อาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง พัฒนา iSonar เครื่องช่วยเตือนสิ่งกีดขวางแก่ผู้พิการทางสายตา ป้องกันการชนสิ่งกีดขวางที่อยู่สูงเหนือระดับเอว อาศัยคลื่นเสียงโซนาร์ตรวจหาสิ่งกีดขวางและบอกเตือนด้วยการสั่นโดยไม่ต้องส่งเสียงรบกวน ประสิทธิภาพใกล้เคียงเทคดนโลยีนำเข้า แต่ราคาถูกกว่า 10 เท่า

สุรพล วรภัทราทร อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) วิจัยและพัฒนาเครื่อง “iSonar” เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยจุดเริ่มต้นของการพัฒนามาจากการได้พบเห็นและคุ้นเคยกับผู้พิการด้านต่างๆ ในขณะเรียนปริญญาโท หลังเรียนจบและทำงานที่ มฟล. ยังคงสนใจทำอุปกรณ์เพื่อช่วยผู้พิการทางสายตา จึงได้ค้นคว้าข้อมูลและทดสอบเครื่องมือด้วยตนเอง ซึ่งในขั้นตอนเก็บข้อมูลและทดสอบนั้นได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้พิการทางสายตา จังหวัดเชียงราย จนได้ผลเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย และได้เครื่องดังกล่าวขึ้นมา

“iSonar เป็นนวัตกรรมช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาเพื่อป้องกันการเดินชนสิ่งกีดขวางที่อยู่เหนือระดับเอวถึงศีรษะ สามารถใช้ร่วมกับไม้เท้าของผู้พิการทางสายตาได้ โดยมีระยะเริ่มเตือนด้วยระบบสั่นครั้งแรกที่ 130 เซนติเมตร และมีลักษณะการทำงานคล้ายกับเซ็นเซอร์ถอยหลังของรถยนต์ที่เมื่อยิ่งใกล้วัตถุก็จะมีการแจ้งเตือนถี่มากยิ่งขึ้น” สุรพลอธิบาย

ส่วนเหตุผลที่เลือกใช้การเตือนด้วยระบบสั่น สุรพลอธิบายว่าผู้พิการทางสายตาต้องใช้สมาธิในการฟังเสียงต่างๆ รอบตัว จึงไม่สมควรให้มีเสียงไม่จำเป็นมารบกวน จุดเด่นของอุปกรณ์ชิ้นนี้คือใช้คลื่นอัลตราโซนิคในการตรวจจับสิ่งกีดขวางซึ่งมีความแม่นยำสูงในราคาต้นทุนที่ไม่แพงจนเกินไป พกพาสะดวก ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยชิ้นละประมาณ 1,000 บาท ขณะที่เครื่องมือของต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันมีราคาสูงประมาณ 10,000 บาท ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะมอบลิขสิทธิ์ให้กับ มฟล.

นอกจากนี้ยังมีการผลิตเพื่อมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งต่อให้กับผู้พิการทางสายตาได้นำไปใช้ประโยชน์ และที่ผ่านมาได้จัดแสดง “iSonar” ภายในงานที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทางสายตา และมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น งานวันคนพิการสากล จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2556, การประชุมโครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จังหวัด

อีกทั้งยังได้นำเสนอเครื่อง iSonar ผ่านการประชุมสำคัญต่างๆ ของ จ.เชียงราย เพื่อกระตุ้นถึงการดูแลผู้พิการทางสายตาให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขมากขึ้น เช่น การเข้าร่วมโครงการเวทีสัมมนา การขับเคลื่อนความรู้ และพัฒนานโยบายเพื่อตอบสนองต่อสังคมคนพิการและผู้สูงอายุ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก: Assistive Technology Transfer Center (AT2C) จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น

ข้อมูลจาก มฟล.ระบุอีกว่า ล่าสุดได้เสนอโครงการวิจัยเครื่อง iSonar แก่ ธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา บริษัท ทรู คอร์เปเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเดินทางมาร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันโดยมี รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี มฟล. พร้อมคณาจารย์จากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น

สำหรับผู้ที่สนใจนวัตกรรมนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สุรพล วรภัทราทร อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0-5391-6741 หรือ อีเมล์ surapol.vor@mfu.ac.th
สุรพล วรภัทราทร (ซ้าย) และผู้พิการทางสายตาที่สวมเครื่อง iSonar ไว้ที่คอ
เครื่อง iSonar


กำลังโหลดความคิดเห็น...