xs
xsm
sm
md
lg

อังกฤษหนุนนักวิจัยทำโคลนนิงตัวอ่อนลูกผสม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

กระต่ายในกรงตัวนี้เป็นกระต่ายโคลนนิงเพื่อการทดลอง ล่าสุดประเทศอังกฤษอนุญาตนักวิจัยให้ทำโคลนนิงตัวอ่อนที่เป็นลูกผสมระหว่างมนุษย์กับสัตว์เพื่อการวิจัยได้แล้ว
เอเยนซี/บีบีซีนิวส์ – รัฐบาลอังกฤษอนุญาตนักวิจัยทำโคลนนิงตัวอ่อนลูกผสมระหว่างคนและสัตว์เพื่องานวิจัยได้ แต่ห้ามฝังกลับเข้าไปในมดลูกอีก และต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น หวังเป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรคร้ายในคน

สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Academy of Medical Sciences) ประเทศอังกฤษ สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ตัวอ่อนและเนื้อเยื่อมนุษย์ (Human Tissue and Embryos Bill) ที่อนุญาตให้มีการวิจัยตัวอ่อนลูกผสม (Hybrid embryo) ที่เกิดจากการโคลนนิงโดยใช้สารพันธุกรรมที่ได้จากเซลล์ร่างกายของมนุษย์ใส่เข้าไปในเซลล์ไข่ของสัตว์ หรือเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ 99.9% อีก 0.1% เป็นสัตว์ แต่ห้ามนำตัวอ่อนที่ได้ในห้องปฏิบัติการไปฝังไว้ให้เจริญในมดของคนและสัตว์โดยเด็ดขาด และไม่สนับสนุนการสร้างตัวอ่อนลูกผสมโดยการผสมเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์กับสัตว์

มาร์ติน บ็อบโรว์ (Martin Bobrow) เจ้าหน้าที่ของเวลคัมทรัสต์ (Wellcome Trust) สหราชอาณาจักร และประธานคณะกรรมการร่างกฎหมายดังกล่าวเห็นว่า แม้ทั้งในอังกฤษและอเมริกาจะไม่มีกฎหมายต่อต้านการโคลนนิงตัวอ่อนลูกผสมเพื่อการวิจัยแต่ก็ควรมีการบัญญัติกฎหมายให้ชัดเจนในเรื่องนี้

หากจะมีการทำวิจัยที่ดี ต้องได้รับการยินยอมโดยมีกฎหมายที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งการวิจัยเกี่ยวกับตัวอ่อนลูกผสมนี้ไม่ได้มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยมากไปกว่างานวิจัยเพาะเลี้ยงเซลล์ที่มีอยู่เดิมเลย” บ็อบโรว์กล่าว และเห็นว่าการวิจัยตัวอ่อนลูกผสมควรทำให้เป็นหัวข้อในกฎหมายเทียบเท่ากับการวิจัยตัวอ่อนมนุษย์

ทั้งนี้ กฎหมายของอังกฤษยินยอมให้วิจัยตัวอ่อนมนุษย์ได้เมื่อมีใบอนุญาตจากสำนักงานกิจการเอ็มบริโอวิทยาและพันธุกรรมมนุษย์ หรือ เอชเอฟอีเอ (Human Fertilization and Embryology Authority: HFEA) โดยตัวอ่อนที่ใช้ทดลองต้องมีอายุไม่เกิน 14 วันในห้องปฏิบัติการ และห้ามไม่ให้นำตัวอ่อนฝังกลับเข้าไปในมดลูกของทั้งมนุษย์และสัตว์

แม้จะมีกฎหมายอนุญาตให้นักวิทยาศาสตร์โคลนนิงตัวอ่อนลูกผสมโดยใช้นิวเคลียสของมนุษย์กับเซลล์ไข่ของสัตว์ได้ดังเช่นที่นักวิจัยในอังกฤษกำลังทดลองทำอยู่โดยใช้เซลล์ไข่จากวัว แต่การสร้างตัวอ่อนโดยการผสมเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์ยังอยู่นอกเหนือกฎหมายที่มีในปัจจุบัน

"ณ ตอนนี้ เรายังไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ใดๆ ที่จะต้องทำเช่นนั้น แต่เราไม่สามารถยับยั้งเหตุผลของวิทยาศาสตร์ที่อาจปรากฏขึ้นตามมาในอนาคตได้จากความก้าวหน้าของงานวิจัยนี้" บ็อบโรว์กล่าวโดยใช้เหตุผลที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็ไม่รับประกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นกัน

นักวิจัยต้องการโคลนนิงตัวอ่อนจากเหตุผลหลายประการด้วยกัน แต่เรื่องที่ตกเป็นประเด็นให้มีการโต้แย้งมากที่สุดคือเรื่องที่จะโคลนนิงตัวอ่อนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแหล่งเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cells) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนมีศักยภาพมากที่สุด สามารถเจริญเป็นเซลล์และเนื้อเยื่อทุกชนิดที่มีในร่างกายของมนุษย์ได้ดี และพวกเขาก็หวังว่าจะนำเนื้อเยื่อเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้งการรักษาอาการบาดเจ็บหรือรักษาโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคพาร์กินสัน โรคเบาหวาน เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น