xs
xsm
sm
md
lg

"เครื่องเกี่ยวนวดข้าวเกษตรพัฒนา" คว้ารางวัลสุดยอดเทคโนโลยีไทย 49

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ประกาศรางวัลสุดยอดเทคโนโลยีไทย หวังเป็นกำลังใจให้ภาคเอกชนพัฒนาเครื่องจักรกลใช้เอง โดย "เครื่องเกี่ยวนวดข้าวเกษตรพัฒนา" คว้ารางวัลสุดยอดเทคโนโลยีการเกษตรและรางวัลสุดยอดเทคโนโลยีจากผลงานทั้งหมดที่เข้าร่วมชิงชัย เจ้าของผลงานเผยพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 18 ปี กว่าจะได้เครื่องจักรประสิทธิภาพสูง เกี่ยวและนวดข้าวได้ 50 ไร่ต่อวัน ลดการสูญเสียระหว่างเก็บเกี่ยวให้ไม่เกิน 3% สนนราคาเครื่องละ 1-2 ล้าน

การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้น ภาคเอกชนถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ ภาครัฐจึงต้องคอยให้กำลังใจและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง วันนี้ (16 ต.ค.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดแถลงข่าว “การประกาศผลผู้ได้รับรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมและสุดยอดเทคโนโลยียอดเยี่ยม” ขึ้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทเอกชนผู้พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลมาอย่างต่อเนื่อง มีความโดดเด่น เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ และนำไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในที่สุด

นายพิชัย ถิ่นสันติสุข ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทที่มีเทคโนโลยียอดเยี่ยม กล่าวว่า รางวัลดังกล่าวมี 3 สาขาด้วยกันได้แก่ สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร สาขาเครื่องจักรกลการผลิต และสาขาเครื่องจักรกลเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มีเกณฑ์การตัดสิน 4 ด้านคือ เป็นเทคโนโลยีจากบริษัทของคนไทยและมีการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ มีการผลิตและใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์ เกิดประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดี

สำหรับบริษัทที่ได้รับรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมสาขาเครื่องจักรกลการเกษตร 3 รางวัลได้แก่ รางวัลที่ 1 บริษัท เครื่องจักรกลการเกษตรไทย จำกัด จากผลงานเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเกษตรพัฒนา รางวัลที่ 2 ได้แก่ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน (ไทยแลนด์) จำกัด จากผลงานการพัฒนารถแทรกเตอร์ และรางวัลที่ 3 ได้แก่ บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์ (22) จำกัด จากผลงานเตาเผาแกลบแบบทอร์นาโด

บริษัทที่ได้รับรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมสาขาเครื่องจักรกลการผลิตอีก 3 รางวัลได้แก่ รางวัลที่ 1 บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด จากผลงานเครื่องอัดไฮโดรลิกขึ้นรูป รางวัลที่ 2 ได้แก่ บริษัท เอสเอ็มซี คอร์ปอเรชัน จำกัด จากผลงานเครื่องเป่าพลาสติกขนาดใหญ่ และรางวัลที่ 3 ได้แก่ บริษัท เดลแมกซ์ แมชินเนอรี่ จำกัด จากผลงานเครื่องบรรจุของเหลวใส่ขวดแบบหิ้วคอขวด

ส่วนบริษัทได้รับรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมสาขาเครื่องจักรกลเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานมีเพียง 2 รางวัลได้แก่ รางวัลที่ 1 บริษัท เทร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จากผลงานเตาเผาขยะไม่ใช้เชื้อเพลิง และรางวัลที่ 2 บริษัท พรีเมียร์โพรดักซ์ จำกัด จากผลงานถังแอโรวีล

ทั้งนี้ บริษัท เครื่องจักรกลการเกษตรไทย จำกัดยังได้รับรางวัลสุดยอดเทคโนโลยียอดเยี่ยมอีกด้วยจากผลงาน "เครื่องเกี่ยวนวดข้าวเกษตรพัฒนา" ที่ได้รับรางวัลในสาขาเครื่องจักรกลการเกษตร โดยนายสมชัย ยกอุบล กรรมการผู้จัดการบริษัท กล่าวถึงผลงานที่ได้รับรางวัลว่า เกิดจากการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 18 ปี เพื่อพัฒนาเครื่องจักรกลเกี่ยวนวดข้าวที่ใช้งานง่ายและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด โดยผ่านการทดสอบในโรงงานและจากกลุ่มลูกค้าจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

เครื่องจักรดังกล่าวมีคุณสมบัติสำคัญคือ เกี่ยวและนวดข้าวได้เร็ว 48 ไร่ต่อวัน เทียบกับแรงงานคนที่เกี่ยวและนวดข้าวได้ ½ ไร่ต่อวัน อีกทั้งยังใช้เชื้อเพลิงในการทำงานน้อย ที่สำคัญยังช่วยลดความสูญเสียระหว่างการเก็บเกี่ยวให้น้อยกว่า 3% ได้ เมื่อเทียบกับการเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคนที่จะมีการสูญเสียระหว่างการเก็บเกี่ยวประมาณ 7-8% คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียราว 1,000 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนั้น เครื่องจักรกลเกี่ยวนวดข้าวที่พัฒนาขึ้นยังสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้หลายรูปแบบ ทั้งกับต้นข้าวที่ตั้งอยู่หรือล้มลงแล้ว ข้าวนาปีหรือข้าวนาปรัง ต้นข้าวที่มีฟางข้าวยาวหรือต้นข้าวที่มีฟางข้าวสั้น รวมทั้งยังสามารถนำไปใช้กับการเกี่ยวนวดข้าวสาลี ข้าวญี่ปุ่น หรือข้าวโพดได้ ที่ผ่านมาทางบริษัทได้ทำเครื่องเกี่ยวนวดข้าวดังกล่าวออกจำหน่ายแล้วหลายพันคัน ปีหนึ่งๆ จะผลิตได้ราว 700 คัน มีราคาประมาณคันละ 1-2 ล้านบาทตามแต่รุ่น มีตลาดสำคัญอยู่ที่เกษตรกรภายในประเทศ และมีประเทศอื่นๆ ให้ความสนใจมาก อาทิ กัมพูชา ศรีลังกา มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ส่วนระยะต่อไป ทางบริษัทจะมีการเพิ่มส่วนประกอบเข้าไปอีกชิ้นหนึ่งให้เครื่องเกี่ยวนวดข้าวสามารถป่นฟางข้าวให้มีขนาดเล็กลงและพ่นกลับสู่หน้าดินเพื่อใช้เป็นปุ๋ยธรรมชาติต่อไป

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เผยว่า การจัดงานดังกล่าวถือเป็นการจัดงานประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการที่พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องครั้งแรกของกระทรวงฯ และหวังว่าจะทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีโดยคนไทยต่อไป ในอันที่จะทำให้มีการกระจายตัวของเทคโนโลยีไปสู่การใช้งานในประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของคนไทยว่ามีความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ เช่น การพัฒนาเครื่องจักกลการเกษตรที่ไทยกำลังก้าวไปสู่ภาคเกษตรกรรมแบบอุตสาหกรรมการเกษตร หรือแม้แต่กระแสด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พร้อมกันนั้น เขาเองยังได้ทราบมาด้วยว่า การสรรหาผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินได้ส่งแมวมองไปตรวจเยี่ยมผลงานของแต่ละบริษัทโดยที่แต่ละรายไม่รู้ตัว การประกาศรางวัลครั้งนี้จึงไม่ใช่ผู้ประกอบการที่จะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเอง โดยพบว่านอกจากจะมีผู้ได้รับรางวัลที่มีการประกาศผลกันในวันนี้แล้ว ยังพบภาคเอกชนที่มีแนวโน้มจะได้รางวัลอีกมาก ซึ่งทางกระทรวงฯ ขอสนับสนุนให้มีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในวันที่ 19 ต.ค.นี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะมีพิธีการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เนื่องในวันเทคโนโลยีไทย ในบริเวณของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จากนั้นในวันที่ 20-22 ต.ค. ยังมีการจัดงานเทคโนมาร์ท 2549 ขึ้น ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมและสุดยอดเทคโนโลยียอดเยี่ยม พร้อมทั้งมีการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลภายในงานด้วย

กำลังโหลดความคิดเห็น...