xs
xsm
sm
md
lg

กทม. ลุย Big Cleaning พื้นที่กรุงเทพฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำหรับวันนี้ (15 มิ.ย. 67) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร และนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต สำนักพัฒนาสังคม และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ประปาแม้นศรี (หลังเก่า) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และตรอกสาเก เขตพระนคร

โดยกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณประปาแม้นศรี (หลังเก่า) ถนนบำรุงเมือง ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นทางเท้าริมกำแพงรั้ว ทาสีกำแพงรั้ว และทาสีขอบทางเท้า (ขาวแดง) เพื่อความสะอาดสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมีนโยบายด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพฯ จึงได้มีโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ประปาแม้นศรี (หลังเก่า) ให้เป็นพื้นที่สำหรับใช้ประโยชน์ในด้านการแก้ไขปัญหาสังคม ประกอบด้วย 1. การจัดทำ “บ้านอิ่มใจ” สำหรับแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง โดยจะมีการปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น 1 หลัง สำหรับใช้เป็นศูนย์คัดกรองและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้บ้านและเป็นสถานที่พักชั่วคราว ให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการลงทะเบียนเข้าพักเป็นรายวัน รองรับผู้รับบริการเข้าพักได้ 200 คน มีพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การฝึกอาชีพ การให้คำปรึกษาแนะนำสิทธิสวัสดิการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือบุคคลเร่ร่อนไร้บ้านอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดภาพลักษณ์ที่ดี โดยดำเนินงานภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนและเคารพคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้กลุ่มบุคคลเร่ร่อนสามารถเข้าถึงปัจจัยสี่ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถตั้งหลักพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต รวมถึงสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข และ 2. การจัดทำที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย คนจนเมือง ซึ่งจะมีการปรับปรุงอาคาร 6 ชั้น จำนวน 80 ห้อง เพื่อจัดทำเป็นห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (First Jobber) รวมถึงที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย คนจนเมือง ตามนโยบาย Housing Stock ห้องเช่าราคาถูก โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ประชาชนผู้เดือดร้อนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ส่วนกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่เขตพระนคร ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นถนนและทางเท้า จุดที่ 1 ตั้งแต่โรงแรมรัตนโกสินทร์ ตรอกสาเก ตรอกเสถียรถึงถนนตะนาว และจุดที่ 2 ตั้งแต่โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนอัษฎางค์ถึงถนนแพร่งนรา

ในวันเดียวกันนี้ นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตบางกะปิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ลานโดม โรงเรียนบ้านบางกะปิ

ด้าน นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่เขตบางนา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตสาทร เขตบางรัก และเขตปทุมวัน


กำลังโหลดความคิดเห็น