xs
xsm
sm
md
lg

หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับ กต.และ มท. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับ กต.และ มท. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันนี้ (29 พ.ค.) เมื่อเวลา 08.00 น. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะทูตานุทูต กงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำประเทศไทย องค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียน จิตรลดา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หน่วยงานต่าง ๆ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงในการปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้มงคลประจำจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย และพันธุ์ไม้หายาก

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำพันธุ์ไม้มงคลประจำจังหวัดทั่วประเทศ มาปลูกในบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

มาร่วมกันปลูกต้นไม้ด้วยความร่วมมือร่วมใจ เป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างหน่วยงาน และระหว่างประเทศ และเป็นการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวมในพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ

ได้อย่างกว้างขวาง เป็นทั้งแหล่งนันทนาการ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นสวนสาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร และที่สำคัญยิ่ง คือ เป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านองค์ความรู้เรื่อง “ป่าและน้ำ”

สำหรับพันธุ์ไม้ทึ่นำมาปลูกในครั้งนี้เป็นพันธุ์ไม้มงคลประจำจังหวัดต่างๆ อาทิ ต้นพะยูง, ต้นตะเคียนทอง , ต้นไทรย้อยใบแหลม และ ต้นบุหงาส่าหรี เป็นต้น

ทั้งนี้อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร นี้ สร้างขึ้นบนที่ดินในพระปรมาภิไธย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของปวงชน จำนวน 279 ไร่ โดยมีการออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แสดงให้เห็นถึงความผูกพัน และความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็น “สวนแห่งความสุข และความยั่งยืน” และเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นหัวใจและศูนย์กลางของอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ แห่งนี้

โดยเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในโอกาสดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นคำมอกหลวง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปลูกต้นโมกหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงปลูกต้นรัตนพฤกษ์หรือคูนสายรุ้ง เป็นปฐมฤกษ์ กับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนที่เข้าร่วมในพิธี ฯ ได้ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมด้วย