xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันประสาทฯ โชว์เทคโนโลยี-นวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพรักษาผู้ป่วยโรคสมอง-พาร์กินสัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันประสาทฯ โชว์นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพรักษาผู้ป่วยสมอง ไขสันหลัง ระบบประสาท เข้าถึงสะดวก ทั้งผ่าตัดแผลเล็ก ฝังเครื่องกระตุนสมองในผู้ป่วยพาร์กินสัน พัฒนาแอปฯ ช่วยนัดคิว ใช้เทเลเมดิซีนลดแออัดรอคิว

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ที่สถาบันประสาทวิทยา นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวภายหลังเปิดงาน “Modern NIT มิติใหม่การบริการทางการแพทย์” ว่า สถาบันประสาทฯ ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคสมอง ไขสันหลังและระบบประสาท มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ที่ผ่านมา ได้พัฒนาและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการใช้ Telemedicine แอปพลิเคชัน SMART OPD และ NIT Plus ที่สั่งจ่ายยาและจัดส่งยาผ่านไปรษณีย์ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของผู้ป่วย, สร้างเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วประเทศ, การผ่าตัดโรคลมชักและโรคสมองอื่นๆ ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด, ผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก, ผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมองในผู้ป่วยพาร์กินสัน โรคระบบประสาทการเคลื่อนไหวผิดปกติและโรคลมชัก, การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆ เข้าถึงการเบิกจ่ายโรคหลอดเลือดสมองด้วยการใส่สายสวนหลอดเลือด, จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสำหรับการรักษาโรคสมอง ไขสันหลังและโรคระบบประสาทที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ และดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร


“โรคสมองเจ็บแต่ไม่จบ เพราะหากไม่รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ก็อาจเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต แต่หากได้รับการดูแลที่ถูกต้อง สามารถเจ็บและจบได้กว่า 80% ที่ไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต” นพ.ธงชัย กล่าวและว่า สำหรับเทคโนโลยีการรักษาผู้ป่วยโรคเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น พาร์กินสัน โรคสั่น ด้วยเครื่องกระตุ้นสมองส่วนลึกด้วยไฟฟ้า (Deep Brain Stimulation : DBS) สถาบันประสาทวิทยาทำการผ่าตัดด้วย DBS สำเร็จเป็นแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี 2556 และดำเนินการต่อเนื่องเรื่อยมา โดยหลังเข้ารับการผ่าตัดผู้ป่วยจะยังไม่หายขาด โรคยังดำเนินต่อไป แต่อาการของโรคมักดีขึ้นและความรุนแรงลดลง ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถลดความทุกข์ทรมานและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย


ด้าน นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า สถาบันประสาทฯ เป็น รพ.ด้านโรคสมอง ไขสันหลังและระบบประสาทของรัฐที่มีความเป็นเลิศเป็นอันดับต้นของประเทศ มีการพัฒนาเทคโนโลยีบริการทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ทันสมัย สะดวกสบาย มีสุขภาพดีและมีความสุข สำหรับงาน Modern NIT จัดขึ้นเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตและทุพพลภาพของผู้ป่วย ทั้งที่ป้องกันได้จากการลดปัจจัยเสี่ยง คือ พักผ่อน รับประทานอาหาร ออกกำลังกาย ขณะนี้สถาบันฯ มีรถสโตรกโมบายยูนิตประสานงานกับสายด่วน 1669 ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างทันท่วงที เพราะผู้ป่วยหลอดเลือดสมองจะต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง ก่อนนำส่งรักษาต่อที่สถานพยาบาล

นพ.ธนินทร์ กล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยของสถาบันประสาทฯ เรามีผู้ป่วยใน 8,000 รายต่อปี และผู้ป่วยนอก 2.5 แสนรายต่อปี ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบประสาทและสมอง ซึ่งสถาบันฯ ได้พัฒนาแอปฯ NIT Plus เพื่อให้ผู้ป่วยนัดคิว จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล และใช้ระบบเทเลเมดิซีนให้บริการ จากการประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการ ระดับดีมากถึง 98% ช่วยลดผู้ป่วยนอกได้ 20%


กำลังโหลดความคิดเห็น