xs
xsm
sm
md
lg

“ชัชชาติ” จับมือ สสวทท.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พัฒนาเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (23 ก.ย) เมื่อเวลา 15.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับ พลตรี รศ.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) และคณะ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกรุงเทพมหานคร อาทิ การส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ และการใช้ไบโอพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ขอบคุณสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) ที่เสนอความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและพัฒนากรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ พร้อมกันนี้ มีความสนใจโครงการ work shop ของ สสวทท. ในการจัดอบรมด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ครู อาจารย์ เพื่อนำไปพัฒนาทักษะให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเชิญชวนภาคีเครือข่ายของ สสวทท. ที่มีความประสงค์ดูแลสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย ขยะ ฝุ่น PM 2.5 และด้านอื่นๆ บูรณาการความร่วมมือกับ กทม.

สำหรับการประชุมวันนี้ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 31 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง)


กำลังโหลดความคิดเห็น