xs
xsm
sm
md
lg

โควิดพัทยาอ่วม สุ่มตรวจพบโอมิครอน 81% ชลบุรี ติดเชื้อ 442 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เผย มีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 442 คน เสียชีวิต 1 คน โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่พบสูงสุดใน อ.บางละมุง 342 คน สุ่มตรวจพบโอมิครอน 81% แจ้งนักเที่ยว ใช้บริการสถานบันเทิง-ร้านเหล้า ตรวจ ATK ทันที

วันนี้ (2 ม.ค.) นพ.วิชัย ธนาโสภณ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดเผยข้อมูลว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอบางละมุง มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์นี้ เดือนธันวาคม อำเภอบางละมุง มีผู้ติดเชื้อยืนยัน PCR เฉลี่ยต่อวัน สัปดาห์ที่ 1 58.57 ราย/วัน สัปดาห์ที่ 2 50.4 ราย/ วัน สัปดาห์ที่ 3 52.4 ราย/วัน มีค่าเฉลี่ย 3 สัปดาห์แรก 53.79% ตั้งแต่วันที่ 22 เป็นต้นมา อำเภอบางละมุง มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยมีการติดเชื้อตรวจด้วย PCR+ATK ตั้งแต่วันที่ 24-26 ธันวาคม 2564 วันละเกือบ 100 ราย และ ในวันที่ 27 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2565 มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เป็นวันละ 136 ราย , 180 ราย ,347 ราย,396 ราย 552 ราย ตามลำดับ

จากการค้นหาเชิงรุก บริเวณตลาด tree town ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตรวจ ATK 255 คน ผลบวก 36 คน อัตราพบเชื้อ 14.12% ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตรวจ ATK คน ผลบวก 31 คน อัตราพบเชื้อ 15.12%

และ ขณะนี้ 19.00 น วันที่ 1 มกราคม ได้ตรวจ ATK ไปแล้ว 264 คน ผลบวก 67 คน อัตราพบเชื้อ 25.38% ซึ่งจะมีประวัติไปเที่ยว walking street ด้วยจำนวนหนึ่ง มีการสุ่มตรวจหาสายพันธุ์โอมิครอน ในอำเภอบางละมุง จากการสุ่ม 79 ราย พบสายพันธุ์โอมิครอน 64 ราย เดลต้า 9 ราย ตัวอย่างสุ่มไม่มีคุณภาพ 6 ราย ซึ่งพบสายพันธุ์โอมิครอนไม่ต่ำกว่า 81%

จากข้อมูลสถานการณ์ดังกล่าว จะเห็นได้ชัดว่า มีการแพร่ระลาดโควิด-19 ในอำเภอบางละมุง อย่างรวดเร็ว พบสายพันธุ์โอมิครอน 81% ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้รวดเร็ว ประกอบกับอำเภอบางละมุง มีกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เข่น ร้านอาหารจำหน่ายสุราจำนวนหนึ่งแออัด มีการเปิดบริการคล้ายสถานบันเทิง เบียดเสียด แต่ได้รับความร่วมมือจากร้านอาหารจำนวนหนึ่งที่มีการตรวจ ATK ลูกค้าก่อนเข้าร้าน

และมีการพูดคุยหารือร่วมระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 19.00 น โรงแรมแกรนด์จอมเทียน โดยผู้ประกอบการได้นำกลับไปประชุมกันประมาณ 200 คน ในวันที่ 1 มกราคม 2564 ในประเด็น การตรวจ ATK ลูกค้าก่อนเข้าร้าน นอกเหนือจากการคัดกรองผู้ติดเชื้อไม่ให้แพร่เชื้อในร้าน ยังเป็นการช่วยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อออกมา ไม่ให้แพร่เชื้อต่อไป

มาตรการเบื้องต้น 1. ค้นหาเชิงรุก ประกาศแจ้งให้ผู้ที่ไปสถานบันเทิง ร้านเหล้า ตรวจ AtK ทุกคน ทันทีภายใน 1-2 วันนี้ และอีก 5 วัน โดยตรวจด้วยตนเอง และ ให้ตั้งจุดตรวจคัดกรอง ที่อำเภอ หรือ ที่อื่นๆ ตามเห็นสมควร เพื่อกรองผู้ติดเชื้อออกมาให้มากที่สุด 2. ปิดร้านอาหารจำหน่ายแอลกอฮอล์ทุกร้าน ในพัทยา และหรือ ในอำเภอบางละมุงเว้นแต่มีการคัดกรองด้วย ATK ทุกคนทุกวัน ทั้งลูกค้าและพนักงาน 3. ห้ามเปิดประกอบกิจการลักษณะสถานบันเทิงโดยเด็ดขาด 4. เตรียมรองรับผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ เริ่มมีปัญหา hospitel ไม่เพียงพอ 5. ศูนย์ปฏิบัติการณ์ภาวะฉุกเฉินอำเภอบางละมุง เร่งดำเนินการควบคุมสถานการณ์
กำลังโหลดความคิดเห็น