xs
xsm
sm
md
lg

(ชมคลิป) ยกระดับมาตรการป้องกันในตลาด ใช้แผนเผชิญเหตุ สุ่มตรวจเชิงรุก แก้ปัญหาโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในตลาด ด้วยการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ สุ่มตรวจเชิงรุก คัดกรองคน สถานที่ และจัดการระบบเฝ้าระวังควบคุมโรค ค้นหาผู้ติดเชื้อให้เข้าสถานแยกกัก หรือกักตัวได้ทันท่วงที ลดการแพร่ระบาดในชุมชน

ตลาดเป็นที่ที่มีการรวมกลุ่มคนหลากหลาย ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ขนส่งสินค้า ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในตลาดกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย จึงแนะนำให้ทุกตลาดยกระดับการป้องกันโควิด ด้วยการเฝ้าระวังเชิงรุกและจัดทำแผนเผชิญเหตุ หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 การเฝ้าระวังเชิงรุก ผู้ดูแลตลาดต้องสุ่มตรวจผู้ขายและแรงงานในตลาด ร้อยละ 10 หากพบผู้ติดเชื้อ 1 คน ให้ปิดเฉพาะแผงค้าที่พบการติดเชื้อ จำนวน 14 วัน แต่หากพบผู้ติดเชื้อ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ให้ปิดตลาด 3 วัน เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงสุขาภิบาลในตลาด ยกเว้นแผงที่พบผู้ติดเชื้อ ให้ปิดต่อจนครบ 14 วัน รวมถึงแยกกักผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่ให้เข้าทำงานในตลาด นอกจากนี้ กรมอนามัยยังได้แนะนำมาตรการ 3 ด้าน เพื่อชะลอการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในตลาด อีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...