xs
xsm
sm
md
lg

โควิดพรากชีวิตพ่อแม่ ทำเด็กเป็นกำพร้าแล้ว 369 ราย พม.เผยอายุน้อยสุดเพียงแค่ 1 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พม. เผยข้อมูลเด็กกำพร้าจากโควิด-19 ถึง 369 คน มากสุดปัตตานี อายุน้อยที่สุดเพียง 1 วัน จากการสูญเสียแม่ เร่งบันทึกข้อมูลจัดระบบการคุ้มครองให้ความช่วยเหลือ จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้เด็ก

วันนี้ (6 ก.ย.) นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการแถลงข่าวออนไลน์เรื่อง สถานการณ์เด็กกำพร้า ผลกระทบจากโควิด-19 และการเยียวยาฟื้นฟู ว่า จากข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. พบเด็กติดเชื้อโควิดตั้งแต่วันที่ 1ม.ค. – 4 ก.ย. 2564 มีจำนวน 142,870 คน แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 31,111 คน และภูมิภาค 111,759 คน

ส่วนเด็กกำพร้าจากโควิด-19 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค.ถึง 4 ก.ย. มีจำนวน 369 คน 5 จังหวัดที่มีเด็กกำพร้ามากที่สุดคือ ปัตตานี 57 คน นราธิวาส 34 คน ยะลา 26 คน พระนครศรีอยุธยา 18 คน และกาฬสินธุ์ 14 คน ตามลำดับ ขณะที่กรุงเทพฯ 7 คน โดยเป็นการกำพร้าพ่อมากที่สุด 180 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 48.78 รองลงมากำพร้าแม่ 151 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 40.92 ขณะที่กำพร้าทั้งพ่อและแม่ 3 คน และไม่มีผู้ดูแล 35 คน ช่วงอายุเด็กกำพร้า ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6-18 ปี รองลงมาช่วงแรกเกิดถึง 3 ปี ขณะที่เด็กกำพร้าที่มีอายุน้อยที่สุดคือ อายุ 1 วัน จากการสูญเสียแม่

นางสุภัชชา กล่าวว่า พม.ได้บันทึกข้อมูลเด็กเหล่านี้ลงในระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก หรือระบบ CPIS เพื่อให้การช่วยเหลือ ติดตามการช่วยเหลือ ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันช่วยเหลือไป 9 พันกว่าราย ทั้งเด็กไทยและเด็กข้ามชาติหรือไม่มีสัญชาติ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การให้ความช่วยเหลือ เช่น ให้เงินสงเคราะห์เด็กฯ ให้สิ่งของอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้า ส่วนการช่วยเหลือระยะยาวเป็นการจัดทำแผนแยกรายบุคคล เช่น การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้เด็ก

อีกทั้งได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น การฟื้นฟูสุขภาพจิต โดยกรมสุขภาพจิต การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น ทั้งนี้สามารถแจ้งช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ที่สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแอพพลิเคชั่นคุ้มครองเด็ก ตลอดจนศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 ผ่านไลน์ @savekidscovid19


กำลังโหลดความคิดเห็น...