xs
xsm
sm
md
lg

MEA ลงพื้นที่เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้า ศูนย์พักคอยสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวันชัย จงวิริยะเจริญชัย ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตราษฎร์บูรณะ พร้อมด้วย พนักงานการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA และผู้แทนจากสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ Community Isolation (CI) ของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ณ โกดังคลังสินค้าบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เขตราษฎร์บูรณะ เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับศูนย์พักคอยแห่งนี้ มีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2564 สามารถรองรับปริมาณผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการไม่หนัก หรือป่วยในระดับสีเขียว ได้จำนวน 200 เตียง โดย MEA พร้อมดูแลด้านระบบไฟฟ้า โดยดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า พร้อมเตรียมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าดูแลระบบจ่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและเพียงพอ

ทั้งนี้ MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ยกระดับความสำคัญของการจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง ปลอดภัย และเตรียมพร้อมระบบการจ่ายไฟฟ้าสำรอง โดยปัจจุบัน MEA อยู่ระหว่างการเตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับศูนย์พักคอยอีกหลายแห่งที่จะจัดตั้งขึ้น เช่น การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าให้จ่ายไฟฟ้าได้อย่างมั่นคง ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ เตรียมพร้อมระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินภายในโรงพยาบาลสนาม ตลอดจนการเตรียมพร้อมระบบการจ่ายไฟฟ้าสำรอง และการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

MEA มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลสนามทุกแห่ง ทั้งด้านการออกแบบ และการติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าและให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living


กำลังโหลดความคิดเห็น