xs
xsm
sm
md
lg

อย.อนุมัติทะเบียนยารักษาโควิดไทย “ฟาวิพิราเวียร์” ให้องค์การเภสัชกรรมแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อย.อนุมัติทะเบียนยารักษาโควิด-19ฟาวิพิราเวียร์” ภายใต้ชื่อ ฟาเวียร์ (200 มิลลิกรัมต่อเม็ด) ขององค์การเภสัชกรรม ที่ผลิตเองแล้ว เมื่อวันที่ 15 ก.ค.โดยจะเริ่มกระจายยาให้ผู้ป่วยได้ภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้

วันนี้ (22 ก.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงกรณีที่มีบุคคลเสนอความเห็นพาดพิงการดำเนินงานของ อย. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ โดยข้อเท็จจริง อย. มีภารกิจในการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยา โดยมีหน้าที่ ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ เพื่อให้กระบวนการการพิจารณาอนุญาตยาเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินงานภายใต้กฎหมายดังกล่าว อย. ไม่มีหน้าที่ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ยาแต่อย่างใด

สำหรับกรณียาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งเป็นรายการยาหลักที่ใช้ในการรักษาโควิด-19 ของประเทศไทยในขณะนี้นั้น อย. ได้อนุมัติทะเบียนยาฟาวิพิราเวียร์ที่องค์การเภสัชกรรมได้วิจัย พัฒนา และผลิตเองแล้ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยจะเริ่มกระจายยาให้ผู้ป่วยได้ภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้

ทั้งนี้ ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้ใช้ยาฟาวิพิราเวียร์โดยเร็วที่สุด เมื่อมีอาการ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25640721115923AM_CPG_COVID_v.16.4.n.pdf
กำลังโหลดความคิดเห็น...