xs
xsm
sm
md
lg

สิ้น "ณรงค์ โชควัฒนา" เสียชีวิตจากโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (17 ก.ค.) นายพิภพ ธงไชย เผยแพร่ข้อความผ่านไลน์ ว่า น่าเสียดายต่อการเสียชีวิตของคุณณรงค์ โชควัฒนา เพราะตัวคุณณรงค์ โชควัฒนา เป็นคนที่คิดนอกกรอบจากคนในตระกูล และมุ่งมั่นสู้กับความไม่ถูกต้อง ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ อย่างอุทิศตนทั้งทางสติปัญญาและส่วนตัว

การเสียชีวิตเหตุเพราะโควิด-19 ทำให้น่าสลดใจและน่าเสียใจมาก

ความบริสุทธิทั้งกาย ใจ และสติปัญญาของคุณณรงค์

ทำให้วิญญาณของท่านนั้นบริสุทธิ์ยิ่งนัก

พิภพ 17/7/64

ขณะที่ นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท 2 สมัย โพสต์ข้อความว่า "Rest in peace คุณณรงค์ โชควัฒนา ได้สิ้นบุญเมื่อคืนด้วย โควิด19 ขอให้ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของท่าน สู่สุคติภพ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับ"

สำหรับประวัติโดย่อของ นายณรงค์ โชควัฒนา เกิดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2486 เป็นบุตรคนที่ 6 ของนายเทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งธุรกิจเครือสหพัฒน์ มีพี่น้องร่วมกันอีก 7 คน ได้แก่ นายบุณย์เอก โชควัฒนา นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา น.ส.ศิริยล โชควัฒนา นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา นายบุญชัย โชควัฒนา และ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

นายณรงค์ จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2511, นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ.รุ่น 4 พ.ศ. 2534, ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์พ.ศ. 2541, ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2550

ตําแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการและนักธุรกิจอิสระ

งานด้านสังคมในปัจจุบัน

1. ประธานกลุ่มเศรษฐกิจ มูลนิธิ คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
3. กรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ประธานกลุ่มสังคมจิตวิทยา มูลนิธิ คลังสมอง วปอ. เพื่อ สังคม พ.ศ. 2555
5. ประธานกลุ่มประสานงาน (เฉพาะกิจ) มูลนิธิ คลังสมองวปอ. เพื่อสังคมพ.ศ. 2555 เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...