xs
xsm
sm
md
lg

การออกกำลังกายภายหลังการฉีดวัคซีน COVID-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อ.นพ.ภพ กนกโรจน์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยภายหลังการฉีดวัคซีน ประกอบด้วยอาการเฉพาะที่บริเวณหัวไหล่ที่ได้รับการฉีด ได้แก่ ปวด บวม แดง หรือผื่นคันอาการทั่ว ๆ ไป ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ท้องเสีย มีไข้ต่ำ ๆ ซึ่งอาการดังกล่าวมักจะพบได้บ่อยในช่วง 1-2 วันแรกหลังได้รับการฉีดวัคซีน

ควรออกกำลังกายภายหลังจากการฉีดวัคซีนหรือไม่

จากหลักฐานข้อมูลทางการแพทย์ ในปัจจุบันยังไม่พบรายงานว่า การออกกำลังกายทำให้เพิ่มหรือลดประสิทธิภาพของวัคซีน และยังไม่มีข้อระบุที่ชัดเจนถึงข้อห้ามในการออกกำลังกายภายหลังจากการฉีดวัคซีน ในประเทศไทยคือ Sinovac หรือ Astrazeneca แต่วัคซีนกลุ่มประเภท mRNA (Pfizer หรือ Moderna) มีข้อควรระวังการออกกำลังกายหนักในผู้ป่วยเพศชาย อายุน้อย และภายหลังจากการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เพราะพบอุบัติการณ์การเกิดเยื่อหุ้มหัวใจ หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบภายหลังจากการฉีดได้

นอกจากนี้จากการแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ หรือ CDC ภายหลังจากการฉีดวัคซีนให้ใช้แขนตามปกติ หรือออกกำลังกายแขนข้างที่ได้รับการฉีดวัคซีน สามารถลดอาการปวดและอาการข้างเคียงหลังการได้รับฉีดวัคซีนได้

ทั้งนี้ แนะนำให้สังเกตอาการภายหลังจากการได้รับวัคซีน ถ้ามีอาการข้างเคียงที่รุนแรง มีไข้สูง อ่อนเพลีย ท้องเสีย แนะนำให้งดการออกกำลังกายหนักก่อน 2-3 วัน และควรปรึกษาแพทย์หากอาการดังกล่าวไม่ดีขึ้น

สำหรับท่านที่มีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น ปวดเมื่อย อาการคันตามบริเวณแขน ก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติ แต่อาจจะออกกำลังกายในกล้ามเนื้อส่วนอื่น เช่น กล้ามเนื้อกลางแกนล่าตัว กล้ามเนื้อขา ได้แก่ การเดินไกล การปั่นจักรยานได้ตามปกติ และสำหรับท่านที่ไม่มีอาการข้างเคียง สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติ โดยภายหลังจากการออกกำลังกายแล้ว แนะนำให้ใช้การประคบเย็น หรือเจลเย็นร่วมด้วยภายหลังจากการออกกำลังกายจะสามารถลดอาการข้างเคียงได้

ข้อควรระวังในการออกกำลังกายภายหลังจากการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว คงยังต้องมีการรักษาระยะห่างระหว่างการออกกำลังกาย การสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ

********************


กำลังโหลดความคิดเห็น...