xs
xsm
sm
md
lg

อย.รับรอง 24 ยี่ห้อ ชุดตรวจ “Antigen Test Kit” ชุดตรวจโควิด-19 ที่ประชาชนซื้อตรวจได้เอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้เปิดเผยรายชื่อชุดตรวจโควิด-19 ประเภท Rapid Test แบบตรวจหา Antigen ที่ได้รับการอนุญาตให้ผลิตและนำเข้า จาก อย. ทั้ง 24 ผลิตภัณฑ์

เมือวันที่ 12 ก.ค. ภายหลังจากกระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ใช้ Rapid Antigen Test เนื่องจากการตรวจหาเชื้อตามปกติใช้วิธี RT-PCR ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์เก็บตัวอย่าง และเมื่อมีการตรวจมากทำให้รอผลตรวจนานข้ามวัน จึงให้ใช้ Rapid Antigen Test หรือชุดทดสอบแบบรวดเร็ว โดยสถานพยาบาลดำเนินการได้ทันทีเมื่อมีความพร้อม และจะวางระบบรองรับเรื่องการตรวจด้วยตัวเองที่บ้านต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยรายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test แบบตรวจหา Antigen รูปแบบการใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น (Professional Use Only) ที่โด้รับการอนุญาตให้ผลิต/นำเข้า จาก อย. โดยมีทั้งสิ้น 24 บริษัท
กำลังโหลดความคิดเห็น...