xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ประชุมทางไกล กำชับเทศกิจตรวจเข้มสถานที่ป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. เวลา 09.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ 2/2564 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) ณ ห้องประชุมกรุงธน 3 ชั้น 5 สำนักเทศกิจ

กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 เพิ่มเติม โดยขอความเห็นชอบจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อพิจารณาเห็นชอบกำหนดพื้นที่ทำการค้า ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาลมีหนังสือ ที่ ตช 0015.134/5664 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 แจ้งผลการพิจารณาให้กรุงเทพมหานครทราบ ดังนี้ เห็นชอบ จำนวน 46 แห่ง ได้แก่ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 2 แห่ง สำนักงานเขตสัมพันธ์วงศ์ จำนวน 3 แห่ง สำนักงานเขตดุสิต จำนวน 5 แห่ง สำนักงานเขตพระนคร จำนวน 3 แห่ง สำนักงานเขตพญาไท จำนวน 3 แห่ง สำนักงานเขตดอนเมือง จำนวน 1 แห่ง สำนักงานเขตบางนา จำนวน 6 แห่ง สำนักงานเขตบางคอแหลม จำนวน 3 แห่ง สำนักงานเขตบางชื่อ จำนวน 5 แห่ง สำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 1 แห่ง สำนักงานเขตธนบุรี จำนวน 4 แห่ง และสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 10 แห่ง และอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 32 จุด ได้แก่ สำนักงานเขตบางคอแหลม จำนวน 2 แห่ง สำนักงานเขตยานนาวา จำนวน 5 แห่ง สำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 1 แห่ง สำนักงานเขตคลองเตย จำนวน 6 แห่ง สำนักงานเขตจตุจักร จำนวน 1 แห่ง สำนักงานเขตปทุมวัน จำนวน 4 แห่ง สำนักงานเขตบางรัก จำนวน 6 แห่ง และสำนักงานเขตบางกอกน้อย จำนวน 7 แห่ง พร้อมกันนี้ ธนาคารออมสินได้สนับสนุนเต็นท์ จำนวน 873 หลัง ร่ม จำนวน 2,511 หลัง และรถเข็นรักษ์โลก จำนวน 77 คัน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ผู้ค้าและผู้ประกอบการ เพื่อช่วยเหลือผู้ค้าหายเร่-แผงลอยในการประกอบอาชีพไปพร้อมกับการจัดระเบียบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ด้านการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สำนักเทศกิจได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของสำนักเทศกิจ ประจำศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(ศูนย์เอราวัณ) ในการประสานงานกับสำนักงานเขตเพื่อจัดรถของเทศกิจรับ-ส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลสนาม และรับผู้ป่วยกลับจากโรงพยาบาลสนาม โดยในเดือน พ.ค.64 นำส่งผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลสนามโดยรถของเทศกิจ จำนวน 3,543 ราย และรับผู้ป่วยกลับจากโรงพยาบาลสนามโดยรถของเทศกิจ จำนวน 1,091 ราย นอกจากนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความเรียบร้อยบริเวณโรงพยาบาลสนามและสถานที่ที่มีบริการฉีดวัคซีน รวมทั้งได้ประสานสำนักงานเขตจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตปฏิบัติภารกิจร่วมกับตำรวจ สน.ท้องที่ ตั้งด่านตรวจคัดกรองโรค ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.63-23 มี.ค. 64 ดำเนินการตรวจยานพาหนะ 128,894 คัน บุคคลที่ตรวจ 267,226 คน แบ่งเป็น ชาย 124,124 คน หญิง 143,102 คน บุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง (ต่างด้าว) 9,183 คน แบ่งเป็น ชาย 5,782 คน หญิง 3,401 คน

สำหรับการดำเนินงานโครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. 61-30 พ.ค. 64 สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 39,138 ราย ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน 3,830 ราย ดำเนินคดี 33,505 ราย อยู่ระหว่างดำเนินคดี 1,803 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 42,791,000 บาท โดยระหว่างวันที่ 1-30 พ.ค. 64 เทศกิจสำนักงานเขตสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 153 ราย แยกเป็น ประชาชนทั่วไป 143 ราย วินจักรยานยนต์ 9 ราย แกร๊ป 1 ราย ปรับเป็นเงิน 230,000 บาท ส่วนการดำเนินการกรณีป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 61-30 พ.ค. 64 เทศกิจสำนักงานเขต จัดเก็บได้ 206,391 ป้าย แจ้งความดำเนินคดี 50 ราย จับ-ปรับ 5,146 คดี ปรับเป็นเงิน 14,647,200 บาท โดยระหว่างวันที่ 1-30 พ.ค.64 เทศกิจสำนักงานเขตจัดเก็บได้ 3,078 ป้าย จับปรับ 81 คดี ปรับเป็นเงิน 134,800 บาท ด้านการยกซากรถยนต์บนถนนหรือในที่สาธารณะจากการสำรวจ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิ.ย. 64) มีจำนวน 963 คัน เคลื่อนย้ายแล้ว 950 คัน เทศกิจสำนักงานเขตเคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน 108 คัน เจ้าของรถเคลื่อนย้ายเอง จำนวน 842 คัน คงเหลือซากยานยนต์ที่รอดำเนินการเคลื่อนย้าย จำนวน 13 คัน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตั้งแต่ช่วงเดือน เม.ย. 64 ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในรอบที่ 3 ทำให้การประชุมหัวหน้าฝ่ายเทศกิจและผู้บริหารสำนักเทศกิจต้องเลื่อนมาถึงวันนี้ จึงได้มอบหมายเทศกิจสำนักงานเขตกวดขันตรวจแนะนำร้านอาหาร สถานบริการ ตลาด แคมป์คนงานภายในพื้นที่ เพื่อกำกับให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมทั้งได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจระมัดระวังตนเอง การ์ดต้องไม่ตกในการออกปฏิบัติงานโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเช่นกัน สำหรับนโยบายการจัดระเบียบเมืองด้านอื่นๆ อาทิ จอดรถหรือขับขี่บนทางเท้า ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต การจัดระเบียบผู้ค้า และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอื่นๆ ยังคงต้องเข้มงวดกวดขันเช่นที่ผ่านมา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น